Olet täällä

Järjestelmäasiantuntija

Järjestelmäasiantuntija
  • Laajuus: 45 op (1215 h)
  • Ajoitus: 4, 6-7
  • Kieli: suomi / englanti
  • Opintokokonaisuuden taso: ammattiopinnot
  • Opintokokonaisuuden tyyppi: vaihtoehtoiset opinnot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut lukukausien 1-3 pakolliset opintojaksot tai hänellä on muutoin näitä opintojaksoja vastaavat tiedot ja taidot.

Oppimistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet neuvotella liiketoiminnasta vastaavien kanssa eri järjestelmien kehittämistarpeista ja osallistua tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon omalla järjestelmäalueellaan sekä vastata järjestelmien ylläpidosta (esim. tietokannat, tietoverkot). Opiskelija oppii tuntemaan ja toteuttamaan yrityksen ICT-infrastruktuurin, jonka päälle yrityksen muu tietotekniikka rakentuu. Hän tietää tietokantoihin suuntautuessaan yhteiskäyttöisen tietokannan hallinnan teoreettiset ja käytännön ongelmat ja näiden ratkaisutavat, tietokannan hoitotehtävät ja käytettävän tietokannanhallintajärjestelmän toimintaperiaatteet sekä pystyy toimimaan asiantuntijana tietokannanhallintajärjestelmän valinnassa, tietokantatoteutusprojekteissa ja tietokantojen käytönsuunnittelussa. Tietoverkkoihin suuntautuessaan hän tietää miten yrityksen tietoverkko toimii sekä tuntee  käyttöjärjestelmien, palvelimien, tiedonsiirron ja turvallisuuden yleiset periaatteet ja osaa valita tarpeeseen sopivan käyttöjärjestelmän sekä osaa valita yritysverkon tarpeisiin sopivat ratkaisut.

Sisältö

Opintokokonaisuuden pakolliset opinnot:

4. lukukausi

ICT4TN001: Windows palvelinkäyttöjärjestelmänä (3 op)

ICT4TN002: Windows palvelimena (3 op)

ICT4TN003: Linux palvelimena (3 op)

ICT4TN004: Lähiverkon toiminta (3 op)

ICT4TN007: Järjestelmäprojekti I (3 op)

7. lukukausi

Tietoverkkoihin suuntautuva valitsee:

ICT4TN017: Järjestelmäprojekti II (12 op)

6.-7. Lukukausi

Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot:

Tietoverkkoihin suuntautuva opiskelija valitsee 18 op:tä seuraavista:

ICT4TN005: Verkon tietoturva (3 op)

ICT4TN006: Tietokantahallinta (3 op)

ICT4TN008: Verkon suunnittelu ja toteutus (3 op)

ICT4TN009: Suojatut verkkoyhteydet (3 op)

ICT4TN010: Tietoturvan hallinta (3 op)

ICT4TN011: Linuxien keskitetty hallinta (3 op)

ICT4TN012: Windows arkkitehtuurit (3 op)

ICT4TN013: Windows ratkaisujen hallinta (3 op)

ICT4TN014: Sovelluspalvelinten hallinta (3 op)

ICT4TN015: Sovelluspalvelujen virtualisointi (3 op)

ICT4TN018: Linux-projekti (3 op)

 

Opintokokonaisuuden (45 op) rakenne ja ajoittuminen lukukausille

 

Pakolliset opinnot tummennettu

4. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi

ICT4TN001: Windows palvelinkäyttö-
järjestelmänä (3 op)

ICT4TN003: Linux palvelimena (3 op)

ICT4TN002: Windows palvelimena (3 op)

ICT4TN004: Lähiverkon toiminta (3 op)

ICT4TN007: Järjestelmäprojekti I (3 op)
6. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi

ICT4TN005: Verkon tietoturva (3 op)

ICT4TN008: Verkon suunnittelu ja toteutus ( 3 op)

ICT4TN010: Tietoturvan hallinta (3 op)

ICT4TN012: Windows arkkitehtuuri (3 op)

ICT4TN014: Sovelluspalvelinten hallinta (3 op)

ICT4TN006: Tietokantahallinta (3 op)

ICT4TN009: Suojatut verkkoyhteydet ( 3 op)

ICT4TN011: Linuxin keskitetty hallinta (3 op)

ICT4TN013: Windows ratkaisujen hallinta (3 op)

ICT4TN015: Sovelluspalvelujen virtualisointi (3 op)

7. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi
ICT4TN017: Järjestelmäprojekti II (12 op)
  ICT4TN018: Linux-projekti (3 op)