Olet täällä

ICT-innovaattori

ICT-innovaattori
  • Laajuus: 45 op (1215 h)
  • Ajoitus: 4,5,7 tai innovaattori-linjan mukaisesti
  • Kieli: suomi / englanti
  • Opintokokonaisuuden taso: ammattiopinnot
  • Opintokokonaisuuden tyyppi: vaihtoehtoiset opinnot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei lähtötasovaatimuksia aloitettaessa opinnot ensimmäiseltä lukukaudelta.

Aloitettaessa opinnot neljänneltä lukukaudelta opiskelija osaa kehittää pienen relaatiokantaa käyttävän selainpohjaisen sovelluksen oliokielellä (esim. Java tai C#). Opiskelija tuntee ohjelmistokehityksen menetelmiä ja kuvaustapoja. Hyvän pohjan opinnoille antaa Ohjelmistokehitys-opintojakson (ICT2TN007) hyväksytty suorittaminen.

Oppimistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija voi toimia tuotekehittäjänä ICT-alan yrityksessä tai ICT-alan yrittäjänä. Hän osaa etsiä aktiivisesti uusia ideoita ja osaa nähdä ne uuden liiketoiminnan mahdollistajina tai olemassa olevan liiketoiminnan parantajina. Opiskelija osaa esittää ideat havainnollisesti esimerkiksi prototyyppien tai demojen avulla ja hän saa myös muut innostumaan. Hän haluaa nähdä innovaatiot käytäntöön asti vietyinä tuotteissa, palveluissa ja toimintaprosesseissa. Opiskelija ymmärtää kehitystyön yhteistoimintana asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Hänellä on valmiudet käyttää innovoinnissa ja ohjelmistotuotekehityksessä tarvittavia menetelmiä ja välineitä. Hän on aktiivinen sosiaalisen median ja ryhmätyövälineiden käyttäjä. ICT-alan yrittäjänä hänellä on riittävä osaaminen yritystoiminnasta ja innovaatioiden suojaamisesta ja hän pystyy hallittuun riskinottoon yritystoiminnassaan.

Sisältö

Opintokokonaisuuden pakolliset opinnot ovat Ajoitus
BUS4TN006: Innovointi (6 op) lukukausi 1/4
BUS4TN007: Prototyypin rakentaminen (3 op) lukukausi 2/4
BUS4TN008: Mobiilituotekehitys (6 op) lukukausi 3/4
BUS4TN004: Innovaatioprojekti  (15 op) lukukausi 5
   
Lisäksi joitakin opintojaksoja seuraavista kokonaisuuksista yhteensä 15 op.   
Innovaatio- ja yrittäjyysopintoja (15 op)  
 - BUS4TN005: ICT-yrittäjyys (6 op) lukukausi 5/7
 - Softala Innovation Projects (3-15 op) lukukausi 1 - 7
 - Start-up School  -opintoja (5-15 op) lukukausi 1 - 7
 - Liiketalouden ko. soveltuvia opintoja (9 op) lukukausi 1 - 7
Ohjelmistokehittäjä (15 op) lukukausi 5/7
Järjestelmäasiantuntija (15 op) lukukausi 5/7
Tietohallinnon kehittäjä (15 op) lukukausi 5/7
Pk-yrityksen IT-asiantuntija (15 op) lukukausi 5/7
   

 

Opintokokonaisuuden rakenne (45 op) ja opintojen ajoittuminen lukukausille

Opintokokonaisuuden voi suorittaa aloittamalla innovaattoripolun heti opintojen alussa ensimmäisellä lukukaudella tai valitsemalla polun vasta neljännellä lukukaudella.

Jos opiskelija on aloittanut opinnot ensimmäisellä lukukaudella, noudattaa hän opinnoissaan innovaattoripolun aikataulua >>>.

Aloittaessaan polun neljännellä lukukaudella opiskelija suorittaa ensin innovaattoriopintoja 9-15 opintopistettä  ja siirtyy noudattamaan aikataulutuksessaan viidennestä lukukaudesta alkaen innovaattoripolun virallista aikataulua >>>.

 

Opintokokonaisuuden pakolliset opinnot

1. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi
BUS4TN006: Innovointi (6 op)
2. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi
BUS4TN007: Prototyypin rakentaminen (3 op)  
3. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi
BUS4TN008: Mobiilituotekehitys (6 op)
5. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi
BUS4TN004: Innovaatioprojekti (15 op)

 

15 op vapaasti valiten seuraavien opintokonaisuuksien opintojaksoista:

Innovaatio- ja yrittäjyysopintoja (15 op)

Järjestelmäasiantuntija (15 op)

Ohjelmistokehittäjä (15 op)

Tietohallinnon kehittäjä (15 op)

PK-yrityksen IT-asiantuntija ( 15 op)

Huom!

Opintopolun aikaisempien opintojen vastaavuus (syksy 2009 – kevät 2011)

Innovointi (BUS4TN006) Innovointiprosessi (BUS4TN001)
Prototyypin rakentaminen (BUS4TN007) Tuotekehitysprosessi (BUS4TN002)
Mobiilituotekehitys (BUS4TN008) Ohjelmistotuotekehitysprosessi (BUS4TN003)