Olet täällä

Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjä
  • Laajuus: 45 op (1215 h)
  • Ajoitus: 4,6-7
  • Kieli: suomi / englanti
  • Opintokokonaisuuden taso: ammattiopinnot
  • Opintokokonaisuuden tyyppi: vaihtoehtoiset opinnot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija osaa kehittää pienen relaatiotietokantaa käyttävän selainpohjaisen sovelluksen oliokielellä (esimerkiksi Java tai C#). Opiskelija tuntee ohjelmistokehityksen menetelmiä ja kuvaustapoja.

Oppimistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia ja kehittyä ohjelmistoprojekteissa asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Opiskelija ymmärtää ohjelmiston merkityksen asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä ja osaa kommunikoida asiakkaan kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija osaa varmistaa ohjelmistojen laadun erilaisia testausmenetelmiä käyttäen. Hän osaa kehittää ohjelmistoja joko JavaEE tai .NET  ympäristössä valitun arkkitehtuurin ja sen teknologioiden mukaisesti. Opiskelija ymmärtää toimintavarmuuden, tietoturvan ja ekologisen kestävyyden merkityksen liiketoiminnassa. Omilla valinnoillaan opiskelija ohjaa ammatillisen osaamisensa rakentumista.

Sisältö

Opintokokonaisuuden pakolliset opinnot:

4. lukukausi

SWD4TN002: Transaktion hallinta (3 op)
SWD4TN004: Java EE (3 op)
SWD4TN005: Softalaprojekti I (9op) (Ent. vaatimukset ja testauslähtöisyys (6 op) ja ohjelmistoprojekti (3 op))

6. - 7. lukukausi

SWD4TN006: Softalaprojekti II (9 op, 6. lk)
SWD4TN007: Softalaprojekti III (15 op, 7. lk)

Opintokokonaisuuden valinnaiset opinnot:
SWD4TN008 Tietokannan suunnittelu ja toteutus (3 op)
Software QA and Testing (3 op, intensiivi)

SWD6TN010 Vaatimusmääritys (3 op)
SWD4TN011 XML (3 op)
SWD4TN012 .NET sovelluskehitys (3 op)
 SWD4TN013 Web-ohjelmointi PHP:llä 
SWD4TN014: Intranet- ja dokumentinhallintaratkaisut, SharePoint 2010 (3 op)
SWD4TN015: Hypermedia

Opintokokonaisuuden (45 op) rakenne ja opintojen ajoittuminen lukukausille

Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot tummennettu

4. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi
SWD4TN004: Java EE (3 op) SWD4TN002: Transaktion hallinta (3 op)
SWDTN005: Softalaprojekti (9 op)
 
6. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi
SWD4TN006: Softalaprojekti II (9 op)

SWD4TN008: Tietokannan suunnittelu ja toteutus (3 op)

 

SWD4TN011: XML (3 op)

SWD4TN012: .NET sovelluskehitys (3 op)

SWD4TN013: Web-ohjelmointi PHP:llä (3 op)

SWD6TN010: Vaatimusmääritys (3 op)

SWD4TN014: Intranet- ja dokumentinhallintaratkaisut (3 op)

SWD4TN015: Hypermedia (3 op)

 
7. lukukausi
Lukukauden ensimmäinen periodi Lukukauden jälkimmäinen periodi
SWD4TN007: Softalaprojekti III (15 op)