Olet täällä

HOPS

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on käytännönläheisempää kuin tietotekniikan alan opiskelu tiedekorkeakouluissa. Käytännönläheisyys toteutuu runsailla harjoituksilla ja jatkuvalla teorian soveltamisella aitoihin työelämän tilanteisiin. Osa harjoitusten toimeksiannoista on suoraan yrityksiltä. Toimeksiannot tulevat pääasiassa oppilaitoksen kautta, mutta opiskelija voi olla niiden hankinnassa mukana. Yrityksissä tapahtuvan työharjoittelun aikana opiskelijalla on mahdollisuus laajasti soveltaa oppimaansa.

Opiskelussa vuorottelevat tyypillisesti lähiopetus, tiimi- ja parityö sekä itsenäinen opiskelu. Lähiopetus tapahtuu 20 - 70 opiskelijan ryhmissä. Lähiopetukseen osallistumisen pakollisuus määritellään opintojaksoittain. Pääsääntö on, että opiskelija osallistuu lähiopetukseen. Joillakin opintojaksoilla opettaja voi vapauttaa opiskelijan perustellusta syystä lähiopetukseen osallistumisesta. Lähiopetuksessa voidaan esittää uusia asioita luentomaisesti, mutta keskusteleva opetustapa on vallitseva.

Opiskelija laatii oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS). Suunnitelma laaditaan kahdessa vaiheessa: ensimmäinen pakollisten opintojen ja toinen vaihtoehtoisten ammattiopintojen suorittamisesta. Suunnitelmassa opiskelija esittää tekemänsä valinnat tarjonnassa olevista vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma läpikäydään oman mentorin tai opinto-ohjaajan kanssa.