Olet täällä

Koulutuksen rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutuksen rakenne, sisältö ja laajuus

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa noudatetaan syksystä 2015 alkaen uutta opetussuunnitelmaa. Alla olevat tiedot koskevat syksyllä 2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita.  

 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma / DIGI-OPS

     

Pakolliset perusopinnot

Opintopisteet

 
 

Perusopinnot

65  
   

Viestintäosaaminen

25

 
   

Palvelu- ja myyntiosaaminen

10

 
   

Projektiosaaminen

15

 
   

Liiketoimintaosaaminen

15

 

Suuntaavat opinnot (profiili)

85

 
 

Orientoivat opinnot

20  
   

Ohjelmistotuotanto

   
   

Digitaaliset palvelut

   
   

ICT-infrastruktuurit

   
   

Liiketoiminta ja ICT

   

Vapaasti valittavat opinnot

15

 

Työharjoittelu

30

 

Opinnäytetyö

15

 

Yhteensä

210