Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys

Opintojen suoritusjärjestys

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tunnus

op.

1. lukukausi

   
 

Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 1

COM1TA010A

3

 

Työvälineet myynnin ja palvelun ympäristössä

SAL1TA001

5

 

Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä, It-ruotsi

COM1TA011AB

3

 

Viestinnän perusteet kotimaisilla kielillä, suomi

COM1TA011C 2
 

Orientaatio digitaalisiin palveluihin

DIG1TA001

5

 

Orientaatio ohjelmistotuotantoon

SWD1TA001

5

 

Orientaatio ICT ja liiketoiminta

BIG1TA001

5

 

Orientaatio ICT-infrastruktuuri

ICT1TA010

5

2. lukukausi

   
 

Innovointi ja projektityö

PRO1TA001

10

 

Yrityksen toiminnot

BUS1TA011

5

 

ICT and Business English

ENG1TA003

5

 

Vaihtoehtoisia profiiliopintoja

 

10

3. lukukausi

   
 

Opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen, osa 2

COM1TA010B

2

 

Liiketoiminnan matematiikka

BUS1TA010

5

 

Monikulttuurinen työyhteisöviestintä

COM1TA012

5

 

Vaihtoehtoisia profiiliopintoja

 

15

 

Vapaasti valittavia opintoja

 

5

4. lukukausi

   
 

ICT-alan sopimukset

BUS1TA012

5

 

Projektin johtaminen

PRO1TA003 5
 

Vaihtoehtoisia profiiliopintoja

 

20

 

Vapaasti valittavia opintoja

 

5

5. lukukausi

   
 

ICT-ratkaisumyynti

SAL1TA002

5

 

Tutkimusprosessi

THE1TA001 5
 

Vaihtoehtoisia profiiliopintoja

 

20

 

Vapaasti valittavia opintoja

 

5

6. lukukausi

   
 

Opinnäytetyö, työpaja

 

 

 

Opinnäytetyö

  15
 

Opinnäytetyö, seminaari

   

7. lukukausi

   
  Työharjoittelu   30

YHTEENSÄ

 

210