Olet täällä

Profiilit

Profiilit

Digitaaliset palvelut

 • Digitaalisten palveluiden ammattilainen työllistyy organisaatiossa liiketoiminnan ja ohjelmistokehityksen välimaastoon.
 • Hänellä on kyky ymmärtää sekä liiketoiminnan että loppukäyttäjien tarpeita.
 • Asiakkaan arvontuotannon prosessin ymmärtäminen kokonaisuudessaan on oleellista.
 • Lisäksi hänellä on eväät mallintaa tarpeita sellaiseen muotoon, että niistä voidaan viestiä ohjelmistotuotannon ja liiketoiminnan ammattilaisten kesken.
 • Hän vastaa siitä, että kehitettävä digitaalinen ratkaisu on sopivin ja kustannustehokkain ja, että se ratkaisee oikean tarpeen.

 

Ohjelmistotuotanto

 • Ohjelmistotuotannon asiantuntija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa asiakkaan vaatimukset täyttävän ohjelmiston, joka voi olla perinteinen liiketoimintaa palveleva ohjelmisto,
  verkossa toimiva ohjelmistoon perustuva palvelu, kuluttajille verkossa/kaupassa myytävä paketoitu ohjelmistotuote, multimediatuote tai pelituote.
 • Ohjelmistotuotannon asiantuntija osaa valita projektiin parhaiten sopivat ohjelmistotuotannon menetelmät ja välineet.
 • Lisäksi hän ymmärtää testauksen, laadunvarmistuksen ja projektinhallinnan merkityksen onnistuneessa ohjelmistoprojektissa.

 

ICT-infrastruktuurit

 • ICT-infrastruktuurin ja tietoturvan ammattilainen työskentelee yrityksessä, joka hyödyntää tietojärjestelmiä ja tietoverkkopalveluja.
 • Hän osallistuu liiketoiminnan tietoteknisten ratkaisujen kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon.
 • Hän kykenee toimimaan myös asiantuntijaprojektin tai -tiimin vetäjänä.
 • Hän osaa hyödyntää ja tuottaa liiketoimintaympäristöä palvelevia tietotekniikkapalveluja ja vastaa järjestelmäratkaisuista ja niihin liittyvien tietoverkkojen luotettavasta, kustannustehokkaasta ja turvallisesta toiminnasta.

 

ICT ja liiketoiminta

 • ICT:n ja liiketoiminnan asiantuntija  kehittää yrityksen liiketoimintaprosesseja ja palveluprosesseja tietotekniikkaa hyödyntämällä.
 • Hän hankkii liiketoimintaa palvelevia tietoteknisiä ratkaisuita, arvioi niiden palvelevuutta, käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä osallistuu niiden integrointiin ja käyttöönottoon yrityksessä.
 • Hän toimii usein muutosagenttina yrityksen ottaessa käyttöön uusia ohjelmistoja ja ict-palveluita.
 • Lisäksi hän tuntee erilaisia tietohallinnon toimintamalleja ja alueen viitekehyksiä.