Olet täällä

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Helsinki, monimuoto (1.8.2015 jälkeen aloittaneet)
Tutkintonimike: Tradenomi
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Monimuotototeutus
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen: Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §
Jatko-opinnot:
Sijoittuminen työelämään

ICT:n merkitys liiketoiminnalle kasvaa ja sen hyödyntäminen on organisaatioiden strategisessa keskiössä kaikilla toimialoilla. Perinteisen toiminnan mahdollistavien infrastruktuurien ja työkalujen lisäksi ICT on yhä useammin osa kaikkia tuotteita, palveluita ja myyntiä.

Toimintojen digitalisaatio sekä ICT:n aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen avaavat loistavia uramahdollisuuksia It-tradenomille joko ICT-alan yrityksissä tai tietotekniikkaa toiminnassaan hyödyntävien organisaatioiden palveluksessa. Alalta valmistuvien työllisyystilanne on perinteisesti hyvä. Uravaihtoehtona myös yrittäjyys StartUp Schoolin palveluita hyödyntäen. Tutustu Startup Schooliin tarkemmin www.startupschool.fi.

It-tradenomin opinnoissa syntyvä osaaminen ja korkeakoulututkinto edistävät opiskelijan urakehitystä myös jatkossa, sillä tutkintoa voi myöhemmin helposti laajentaa esimerkiksi erikoistumisopinnoilla tai ylemmän AMK:n tietojärjestelmätutkinnolla.

Kansainvälistyminen

Opetussuunnitelma on yhteinen päivätoteutuksena järjestettävän ja englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutusohjelman kanssa mahdollistaen aivan uudenlaisen lähestymistavan yhteisten opintokokonaisuuksien toteuttamisessa. Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu monikulttuurisen työskentelyn ohella englanninkielellä toteutettuja opintojaksoja, osa tarjolla olevista opinnoista saattaa olla pelkästään tarjolla englanninkielellä (profiiliopinnot). Englanninkielisillä opintojaksoilla voi olla osallistujia partneriyliopistosta.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelijoiden ja opettajien toimesta toteutamme vuosittain lukuisia yhteisiä projekteja ja seminaareja yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi opintojaksoillamme vierailee säännöllisesti ict-alan edustajia luennoimassa ja kouluttamassa sekä opiskelijoitamme että opettajiamme. 

Haaga-Helialla on läheinen yhteistyö mm. seuraavien toimijoiden kanssa: TTLry, Systeemityöyhdistys, Hetky, SFS, FISMA.

Opintojen ohjaus ja HOPS >> 

Monimuotototeutus vaihtoehtoja opiskeluun >>