Olet täällä

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, Helsinki, ylempi AMK-tutkinto

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma, Helsinki, ylempi AMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakouluohjelmat uudistuvat ja Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma on syksystä 2019 lähtien nimeltään LIIKETOIMINNAN TEKNOLOGIAT -KOULUTUS

Tutkintonimike: tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
Tutkintotaso: liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto: työn ohessa n. 1,5-3 vuotta
Opiskelumuoto: Intensiivijaksot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Lähitapaamisia on opintojen alussa n. 2-3 krt viikossa, myöhemmin riippuen opiskelijan valinnoista 1-8 krt kuukaudessa.
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin
Hakukelpoisuus ja hakeminen: Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25
Jatko-opinnot:
  • Tieteelliset jatko-opinnot
Sijoittuminen työelämään Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman tuottama ylempi AMK-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella sekä toisaalta laajentamalla alan osaamistaan. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.
Kansainvälistyminen

Koulutuksen opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien AMK-tutkintojen kursseja. Opiskelija voi myös valita ulkomailla toteutettavia kursseja. Haaga-Helian tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat liittyä organisaation kansainvälistymiseen.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyö opinnäytetyön kohdeorganisaation kanssa on tiivistä tutkinnon ajan, kun suunnitellaan ja toteutetaan kohdeorganisaation tärkeäksi katsoma kehittämishanke. Kursseilla vierailee elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan.

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman profiili

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma alkoi Helia ammattikorkeakoulussa kevätlukukaudella 2006. Se  johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutusohjelmassa ovat aloittaneet opiskelijaryhmät kevätlukukausilla 2006-2018.

Koulutuksen tavoitteet

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa organisaatioiden sekä niiden tietojärjestelmien kehityksen käynnistäjiä, ns. muutosagentteja parantamaan organisaatioiden kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Pätevyydessä korostuu tietojärjestelmien osaaminen sekä niiden eri osaamisalueiden integrointi sekä keskenään että organisaatioiden toimintaan. Opinnoissa on myös mahdollisuus suuntautua ICT-alan kasvuhakuiseksi ja innovatiiviseksi yrittäjäksi.

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut henkilö voi käytännössä toimia

  • vaativien tietojärjestelmien kehittämisprojektien tai hankkeiden johtajana
  • tietojärjestelmiin liittyvän liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • tietojärjestelmiin liittyvissä konsultointi- tai koulutustehtävissä
  • itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana ICT-alan yrittäjänä

Ammatillinen kasvu

Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa opiskelu syventää laaja-alaisesti opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja sekä kehittää myös opiskelijan taustayrityksen tai -organisaation toimintaa.

Lukukausiteemat

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija keskittyy metodisten ja henkilökohtaisten valmiuksiensa kehittämiseen. Toinen lukukausi menee tietojärjestelmien ja niihin liittyvän osaamisen syventämiseen. Toisen lukukauden jälkeen opiskelija käy käsiksi tietojärjestelmäosaamisen syventäviin opintojaksoihin ja laajentaa tuntemistaan vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön avulla. Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 2-3 vuodessa, mutta se on mahdollista suorittaa 1,5-3 vuodessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskelu koostuu etätehtävistä ja pääasiassa arki-iltoina toteutettavista lähitapaamisista, joita on ensimmäisenä ja toisena lukukautena noin 2-3 kertaa viikossa ja myöhemmin noin 1-8 kertaa kuukaudessa riippuen opiskelijan valitsemista opinnoista. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä.

Metodiset ja henkilökohtaiset valmiudet

Henkilökohtaiset valmiudet
tietojärjestelmäosaamisen syventäminen

Tietojärjestelmäosaamisen syventäminen / laajentaminen vaihtoehtoisten opintojen ja opinnäytetyön avulla

1. lukukausi 2. lukukausi 3.- 6. lukukausi

Opetussuunnitelma