Olet täällä

FAQ - Palveluliiketoiminnan johtamisen ko.

FAQ - Palveluliiketoiminnan johtamisen ko.

Kenelle Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on tarkoitettu?

Ylemmät amk-tutkinnot on tarkoitettu työelämässä toimiville asiantuntijoille. Hakijoilta vaaditaan soveltuva amk- tai muu korkeakoulututkinto sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta palveluliiketoiminnan alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Kuka voi hakea?

Hakukelpoisuus on määritelty laissa. Ylemmän tutkinnon hakijalla tulee olla amk- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Minkä tutkintonimikkeen valmistuneet saavat?

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelmasta valmistuvien nimike on restonomi (ylempi AMK) ja kansainvälisissä yhteyksissä Master of Hospitality Management.

Mitä hyötyä ylemmän amk-tutkinnon suorittamisesta on?

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus edetä alaa ja sen liiketoimintaa kehittäviin ja uudistaviin tehtäviin. Ylemmän tutkinnon suorittanut henkilö osaa tarkkailla yrityksen toimintaa laaja-alaisesti ja tutkinto antaa hänelle mahdollisuudet kehittyä urallaan. Merkittävä anti on myös mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä ja verkottua muiden alan ammattilaisten kanssa. Ylempi amk-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin maisterin tutkinto julkisella sektorilla.

Opintojaksopalautteiden keskiarvo on useita vuosia ollut yli 4,0.

Keitä ohjelmassa nyt opiskelee?

Aikuisia ammattilaisia. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on keskimäärin 10 vuoden työkokemus.

Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi AMK) opiskelijoiden profiili:

  • Opiskelijoistamme naisia on n. 78% ja miehiä n. 22%. Opiskelijoidemme keski-ikä on 41 vuotta.
  • Opiskelijat työskentelevät enimmäkseen ravintola-, hotelli- tai matkailualalla.
  • He ovat esimies-, johto- tai asiantuntijatehtävissä kuten vuoro- tai ravintolapäälliköitä, myyntivirkailijoita tai toimitusjohtajia.

Missä opiskelu tapahtuu?

Lähiopetus tapahtuu pääsääntöisesti seuraavissa toimipisteissä:

- Haaga-Helia amk, Haagan kampus Pajuniityntie 11, Helsinki
- Haaga-Helia amk, Pasilan kampus, Ratapihantie 13, Helsinki

Kuinka paljon opiskelu maksaa?

Tutkinto-opiskelu on Suomessa Opetusministeriön rahoittamaa opetusta. Opiskelijalle se on maksutonta.