Olet täällä

Uraesimerkkejä - Palveluliiketoiminnan johtamisen ko

Uraesimerkkejä - Palveluliiketoiminnan johtamisen ko

AIKUISIA AMMATTILAISIA - NYKYISEN OPISKELIJAN PROFIILI

Koulutusohjelma käynnistyi vuonna 2006 ja ohjelmasta on toistaiseksi valmistunut yli 150 henkilöä. Valmistuneiden urapolut ovat olleet yksilöllisiä opintoja ennen ja niiden jälkeen, ja määrä vielä liian pieni yleistysten tekemiseksi, mutta koulutusohjelman tuottama hyöty urakehitykselle on kiistatta nähtävissä useissa esimerkeissä.

Alla on esimerkkejä, mitä opiskelijat ovat mieltä opinnoista ja niiden suhteesta työelämään.

"Minä pidän tämän koulutusohjelman erityisinä vahvuuksina työelämäläheisyyttä, projektitehtävien linkittämistä omalle työpaikalle, ymmärryksen ja oivalluksen avulla oppimista. Uudet/vaihtoehtoiset oppimismenetelmät innostavat opiskeluun. Ajan tasalla oleva, tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma opiskelussa on motivoivaa." Liiketoimintaryhmän johtaja

"Aikuiskoulutus parhaimmillaan antaa paljon enemmän kuin tavallinen opetus. Kurssit ja tehtävät ovat lähempänä oikeaa yritystoimintaa. Kursseja käydään omaa työtä ja organisaatiota silmälläpitäen."
Liiketoiminnan kehityspäällikkö

"Ylempi koulutus luo syvyyttä arkiseen työelämäajatteluun; pohtimisen oppimisen taidon ja analysoinnoin merkitys korostuu."
Myyntipäällikkö

"Tulevaisuusorientoituneet opettajat, työelämälähtöiset opetussuunnitelmat ja asiantuntevat sekä monialaiset opiskelijakaverit muodostivat ainutlaatuisen rikkaan ja motivoivan oppimisympäristön. Opiskelu edisti oman työn ja organisaation kehittymistä sekä avasi silmiä avarakatseisempaan ammattialan kehittämiseen. Ylemmän ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan opinnot antoivat erinomaiset eväät hypätä työnantajan tarjoamiin suurempiin saappaisiin, koska myös työnantajat arvostavat koulutusohjelmaa."
Koulutuspäällikkö

"Minä pidän tämän koulutusohjelman erityisinä vahvuuksina työelämäläheisyyttä, projektitehtävien linkittämistä omalle työpaikalle, ymmärryksen ja oivalluksen avulla oppimista. Uudet/vaihtoehtoiset oppimismenetelmät innostavat opiskeluun. Ajan tasalla oleva, tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma opiskelussa on motivoivaa." Liiketoimintaryhmän johtaja