Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys

Opintojen suoritusjärjestys

Opiskelu Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelmassa perustuu opiskelijan laatimaan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Opintojen suoritusjärjestys ja aikataulu määritellään opintojen alkaessa henkilökohtaisissa keskusteluissa sekä niiden perusteella laadittavassa HOPSissa. Tavoitteena on hahmottaa opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä parhaalla tavalla edistävä eteneminen, joka yhdistää opinnot ja elämisen muut osa-alueet (työ, sosiaaliset suhteet, harrastukset) tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. HOPS laaditaan heti opintojen alussa, ja sitä päivitetään säännöllisissä kehityskeskusteluissa.