Olet täällä

Opintojaksoluettelo (OPS 2013)

Opintojaksoluettelo (OPS 2013)

Ylemmät ammattikorkeakouluohjelmat uudistuvat kevään 2019 hakuun. Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelma on syksystä 2019 lähtien nimeltään Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus.

Perusopinnot

Tunnus   Opintopisteet
       
       
Kaikille yhteiset opinnot (30)    
       
Opinnäytetyö (30) REG1RY000 30
Vastuullinen liiketoiminta REG1RY001 5
Vastuullisuus käytännön yhteisössä REG1RY002 5
Toiminta- ja konstruktiivinen tutkimus REG1RY008 5
Toimintaympäristön analyysi REG1RY005 5
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät REG1RY006 5
Strateginen johtaminen REG1RY007 5
       
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot (25)      
       
Viestintätaidot ja yritysviestintä REG3RY002 5
Service Design ja tuotekehitys palvelutuotteissa REG3RY003 10
Talouden hallinta ja ohjaus REG3RY004 5
Prosessien hallinta REG3RY005 5
Strateginen henkilöstöjohtaminen REG3RY006 5
Palvelubrändin hallinta REG3RY010 5
Sähköinen liiketoiminta REG3RY016 5
Minä vastuullisena toimijana REG3RY017 5
     
Vapaasti valittavat (5)   5
=90