Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Myyntityön koulutusohjelman opetussuunnitelman rakenne on seuraava:

Perusopinnot 93 op
Suuntautumisopinnot 45 op
Opinnäytetyö 15 op (+3 op Tutkimustyön perusteet ja menetelmät)
Työharjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 24 op, vapaasti valittavissa Haaga-Helian opintotarjonnasta