Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Myynti ja visuaalinen markkinointi/
Försäljning och visuell marknadsföring
Suomenk. Opiskelijat Svenskspråkiga studerande
1. lukukausi, 30 op Koodi Op Op
  Learning Camp 1 – Learn to learn INS1PO101 5 5
  Liiketoimintaosaaminen 1 BUS1VM101 5 5
  Nordiska verksamhetsmiljön 1 OPE1VM101 5 5
  Kundorientering 1 SAL1VM101 5 5
  Självstyrning och teamarbete 1 LEA1VM101 5 5
  Alueopinnot 1: Nordiska studier 1 NRD1PO101 5  
  Alueopinnot 1: Modersmålsinriktade Nordiska studier 1 NRD1PO103   5
2. lukukausi, 30 op      
  Learning Camp 2 – Development methods INS1PO102 5 5
  Liiketoimintaosaaminen 2 BUS1VM102 5 5
  Nordiska verksamhetsmiljön 2 OPE1VM102 5 5
  Kundorientering 2 SAL1VM102 5 5
  Självstyrning och teamarbete 2 LEA1VM102 5 5
  Alueopinnot 1: Nordiska studier 2 NRD1PO102 5  
  Alueopinnot 1: Modersmålsinriktade Nordiska studier 2 NRD1PO104   5
3. lukukausi, 30 op      
  Learning Camp 3 – Design sprint INS2PO201 5 5
  Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja
ohjaaminen
BUS2VM201 5 5
  Johtaminen ja HR LEA2VM201 5 5
  Försäljning och marknadsföring 1 SAL2VM201 5 5
  Handelskoncept i Norden 1 SAL3PO301 5 5
  Alueopinnot 2: Nordisk affärskultur NRD2PO201 5  
  Alueopinnot 2 Tarjonta >>   5
4. lukukausi, 30 op      
  Learning Camp 4 – Orientation to thesis writing INS2PO202 5 5
  Liiketoiminnan analytiikka BUS2VM202 5 5
  Henkilöstön kehittäminen LEA2VM202 5 5
  Försäljning och marknadsföring 2 SAL2VM202 5 5
  Handelskoncept i Norden 2 SAL3PO302 5 5
  Alueopinnot 2: Visuell kommunikation NRD2PO202 5  
  Alueopinnot 2 Tarjonta >>   5
5., 6. ja 7. lukukausi, 90 op      
  Strategisk utveckling av inköp och försäljning LEA2VM2201 5 5
  Innovativ företagsamhet och finansiering LEA2VM2202 5 5
  Konceptplanering  SAL3PO303 10 10
  Myynti verkossa SAL3PO304 10 10
  Muut syventävät opinnot Tarjonta >>    
  Vapaasti valittavat opinnot Tarjonta >> 15 15
  Työharjoittelu   30 30
  Opinnäytetyö   15 15
Yhteensä   210 210

ALUEOPINNOT 2, 5 + 5 op (Svenskspråkiga studerande)
Opiskelija valitsee yhden aihealueen, josta hänellä ei ole aikaisempaa osaamista. German, Russian ja Spanish Areal Studies sisältävät sekä alkeiskieliopintoja että kulttuurin ja liiketoiminnan opiskelua.  Asian Areal Studies sisältää Aasian kulttuurien ja liiketoiminnan opiskelua. Applied Coding  johdattaa opiskelijan koodauksen maailmaan.
 

VAIHTO-OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op
Haaga-Helia offers a possibility to study one semester/ academic year as an exchange student abroad. The student exchange abroad gives a chance to gain international competences, develop language and cultural skills and study new subjects. Studies completed abroad will be substituted as an international study module, 30 ECTS at Haaga-Helia.
 

SYVENTÄVÄT OPINNOT, YHTEENSÄ 30 op   
Opiskelija syventää jonkin ammatillisen aihealueen osaamista valitsemalla syventäviä opintoja 30 op. Viman suositellut syventävät opinnot ovat Handelskoncept i Norden 10 op + Konceptplanering 10 op + Myyntityö verkossa 10 op.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, YHTEENSÄ 15 op
Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja, jotka tukevat hänen ammatillista kehittymistään.
 

KIELIOPINNOISTA   
Mikäli opiskelija haluaa syventää aikaisemmin hankittua osaamistaan espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielissä, suosittelemme hänelle vapaasti valittavaa Intermediate and Advanced Language Studies -moduulia (5op).