Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys1 lukukausi   TK MY
Tieto- ja viestintäteknologia 1 COS1RM0012 3 3
English for International Tourism ENG1RM101 3 3
FRE / RUS / GER / SPA  (6/9/12)   X X
Matkailu globaalissa toimintaympäristössä 1 OPE1RM0011 9 9
Tapahtumaprojektin perusteet PSS1RM0011 9 9
Travel Technology PSS1RM0012 3 3
Itsensä johtaminen 1 SCS1RM0011 4 4
       
2 lukukausi      
Viestintä COS1RM0011 3 3
Tieto- ja viestintäteknologia 2 COS1RM0013 3 3
Servicesvenska för turistbranschen SWE1RM101 3 3
FRE / RUS / GER / SPA  (6/9/12)   X X
Matkailu globaalissa toimintaympäristössä 2 OPE1RM0012 3 3
Itsensä johtaminen 2 SCS1RM0012 2 2
Matkailun liiketoiminnan rakentaminen BES1RM0011 9 9
Talousmatematiikka BES1RM0012 3 3
       
3 lukukausi      
Ammattimainen viestintä 1 COS2RM0021 3 3
English for Tourism Professionals 1 ENG2RM202 3 3
Muntlig affärskommunikation inom turismen SWE2RM202 3 3
FRE / RUS / GER / SPA  (6/9/12)   X X
Tutkimusmenetelmät 1 OPE2RM0022 3 3
Matkailupalvelut ja -tapahtumat 1 PSS2RM0023 12  
Muuttuva matkamyynti 1 PSS2RM0025   12
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1 SCS2RM0021 3  
Katetuottolaskenta ja hinnoittelu BES2RM0021 3 3
       
4 lukukausi      
Ammattimainen viestintä 2 COS2RM0022 3 3
English for Tourism Professionals 2 ENG2RM203 3 3
Skriftlig affärskommunikation inom turismen SWE2RM203 3 3
Kansainvälinen verkottuminen OPE2RM0021 3 3
Tutkimusmenetelmät 2 OPE2RM0023 3 3
Matkailupalvelut ja -tapahtumat 2 PSS2RM0024 6  
Muuttuva matkamyynti 2 PSS2RM0026   6
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 1 SCS2RM0021   3
Kirjanpidon ja verotuksen perusteet BES2RM0022 3 3
Asiakkuuksien hallinta BES2RM0023 3 3
       
5 lukukausi      
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 2 SCS2RM0022 3 3
       
KIELIOPINNOT   30 30
VAPAASTI VALITTAVAT   15 15
VAIHTOEHTOISET   21 21
TYÖHARJOITTELU   30 30
OPINNÄYTETYÖ   15 15
       
Yhteensä   210 210

15 op opintoja muulla kuin koulutusohjelman kielellä
Tähän lasketaan:
Ruotsin ja englanninkielen vaihtoehtoiset opinnot (ei pakolliset)
Englannin- ja ruotsinkieliset (tai muun kieliset) muut kuin kielten opinnot

HUOM!
Tähän eivät kuulu ruotsin ja englannin tukipaketit (Remedial English, Ruotsin intensiivi)
Tähän eivät kuulu vaihtoehtoisen kielen (espanja, ranska, saksa, venäjä) tai vapaasti valittavan kielen opinnot

Esimerkki: Vaihdossa suoritetut opinnot voidaan laskea muulla kuin koulutusohjelman kielellä suoritetuiksi opinnoiksi lukuun ottamatta varsinaisia kielen opintoja, esim. espanjan kieli.