Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus - Matkailun koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Tutkinnon laajuus on yhteensä 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta.

Matkailun koulutusohjelma Opinto-
pisteet
Perusopinnot 60
  Pakolliset perusopinnot  
    Tiedon tuottaminen ja välittäminen 9
    Matkailu globaalissa toimintaympäristössä 12
    Asiakaskeskeinen matkailun myyntityö 12
    Itsensä johtaminen 6
    Matkailun liiketoiminnan rakentaminen 12
    Kielet (ruotsi 3 op, englanti 3 op) 6
  Vaihtoehtoiset perusopinnot  
    Kielet (vaihtoehtoinen vieras kieli 3 op) 3
Ammattiopinnot 90
  Pakolliset ammattiopinnot  
    Ammattimainen viestintä 6
    Matkailun globaalit mahdollisuudet 9
    Matkailupalveluiden kehittäminen ja myynti 18
    Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 6
    Matkailun liiketoimintaprosessien kehittäminen 9
    Kielet (ruotsi, englanti, vaihtoehtoinen vieras kieli) 21
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 21
Vapaasti valittavat opinnot 15
Työharjoittelu 30
Opinnäytetyö 15
yhteensä 210