Olet täällä

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo

Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydin Koulutusohjelma pähkinänkuoressaOpintojen tavoitteetOpetuskieliOpintojen sisältöPääaineen tai erikoistumisalan valintaAlueopinnotOpintojen ohjausOpintojen rakenneUramahdollisuudetYhteystiedot

 

Opinto-opas 2019-2020

Opetussuunnitelma ja opintotarjontaVapaasti valittavat opinnotSyventävät opinnot

Vanhat opinto-oppaat

Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydin

Porvoo Campus tarjoaa nykyaikaisen ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa opiskelijat työskentelevät työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana voit siis alkaa verkottua yritysten kanssa jo opintojen aikana. Porvoo Campus on aidosti kansainvälinen, koska siellä on opiskelijoita noin 50 maasta. Opintoihin kuuluu myös tiimityötä, kansainvälisiä projekteja sekä mahdollisuuksia ulkomaan vaihtoihin tai työharjoitteluun.

Osallistava Campus-ilmapiiri: motivoiva, kannustava ja nykyaikainen kampus

Porvoo Campus on sinulle oikea paikka, jos arvostat opinnoissasi sitä, että ilmapiiri on motivoiva ja silti hauska. Olet tärkeä niin yksilöoppijana kuin sitoutuneena tiiminjäsenenä. Haastat itseäsi oppiessasi tulevaisuuden taitoja ja kehittyessäsi asiantuntijaksi. Olet aktiivinen ja voimaantunut oppija kannustavassa ilmapiirissä. Ammatillinen kasvusi perustuu säännölliseen ja rakentavaan palautteeseen. Osaat jakaa, koska olet sitoutunut, kuten kaikki Porvoo Campuksella. Innovatiiviset ajatuksesi ovat tärkeitä ja niitä käytetään. Opiskelijat kertovat näin:

”Ohjaajat ottavat opiskelijoiden tarpeet ja osaamisen huomioon, kuuntelevat ja välittävät.”

”Opiskeluympäristö on motivoiva, mukava, rento, viihtyisä, iloinen, hauska ja tsemppaava!”

”Tilat ovat todella valoisia ja rikkovat mukavasti luokkahuonetyyppisen hierarkian.”

”Campus on aivan ihana! Paljon erilaisia työskentelytiloja, joissa on mahdollista työskennellä niin ryhmissä kuin itsenäisestikin. Tykkään!”

Kansainvälinen ja tiimityöhön perustuva työtapa

Opinnot Porvoo Campuksella antavat sinulle paljon tilaisuuksia verkottumiseen, kansainvälisiin kohtaamisiin sekä ystävystymiseen. Voit liittyä minkä tahansa koulutusohjelman projekteihin ja löytää uusia näkökulmia eri toimialoilta sekä luoda henkilökohtaisen opintopolkusi. Porvoo Campuksen opiskelijat ylistävät yhteishenkeä sekä monia yhteistyömahdollisuuksia ja luovaa ongelmanratkaisua projekteissa. He arvostavat sitä, että tiimityötä voi harjoitella sekaryhmissä:

Yksi ehdoton suosikkini on ollut se, että työskentelemme yhdessä muiden koulutusohjelmien kanssa ja olemme saaneet tutustua heihin. Tämän koulun valtti on monikulttuurisuus ja sen mukana tulevat edut, kuten kielitaidon kehittyminen ja ymmärrys muista kulttuureista.

"Pidän siitä, että oppiminen tapahtuu ryhmätöiden yhteydessä eikä kaikkia vastauksia anneta suoraan vaan tulee käyttää itse aivoja. Ryhmätöiden myötä on päässyt kehittämään hyvin omia johtamisen taitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja."

"Olen oppinut tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa, oppinut ottamaan vastuuta ja löytämään itsestänikin uusia puolia."

"Olen oppinut järjestelemään ja ottamaan huomioon eri näkökulmia. Yhteiset projektit ja fuksiaiset ovat mieleenpainuvia; saa nauraa usein ja yhdessä tekeminen on kivointa."

"Olin kuullut, että Campus on kansainvälinen, mutten olisi uskonut tutustavani näin moneen eri kansallisuuteen. Olen saanut paljon ystäviä eri maista."

Tekemällä oppii: Aidot ja konkreettiset projektit valmistavat tulevaisuuden työhön

Porvoo Campuksen opetussuunnitelma perustuu osaamisiin eli kompetensseihin, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Luovuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Sitoudut aitoihin ja konkreettisiin projekteihin, jotka valmistavat sinua tulevaan uraasi. Voit tehdä opintomatkoja ulkomaille, synnyttää liikeideoita ja järjestää tapahtumia, kuten DigiDay, Campus Does Good ja Business Idea Fair. Opiskelet myös Learning Campeissä ja lukupiireissä. Opiskelijat sanovat:

"Olen oppinut haastamaan itseäni, tekemään töitä nopeammin ja arvioimaan myös itseäni. Olen oppinut myös oma-aloitteisuutta."

"Opiskelemme käytännönläheisesti ja teemme oikeita projekteja sen sijaan, että istuisimme luennoilla. Mielestäni tämä opiskelutyyli valmistaa työelämään ja auttaa soveltamaan teoriaa käytäntöön."

Matkailun koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Haettavissa päiväohjelmaan
Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset: Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

Matkailun koulutusohjelmasta valmistuvalla restonomilla on valmiudet toimia matkailualan myynti- ja asiantuntijatehtävissä. Tulevia työpaikkoja ovat mm. liikenneyhtiöt, lentokentät, matkatoimistot, matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatiot, majoitus- ja ravitsemisala tai ohjelmapalveluala.

Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat projekteihin, jotka tehdään yhdessä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi työharjoittelu ja opinnäytetyö antavat mahdollisuuden verkostoitua matkailualan toimijoiden kanssa.

Kansainvälistyminen

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Matkailun koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot tulevat yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen projektiin.

Opintojen tavoitteet

Porvoo Campukselta matkailun koulutuksesta valmistuneella restonomilla on selkeä ja monipuolinen kokonaiskuva matkailusta. Hän osaa tarttua erilaisiin haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on vahvat ammatilliset pohjatiedot sekä halu itsensä kehittämiseen. Opintojensa aikana opiskelija omaksuu hyvät tiedonhankintataidot ja hän osaa kriittisesti arvioida ja analysoida tietoa. Hän soveltaa tietoa käytäntöön erilaisten projektien kautta läpi opintojensa.

Opiskelu kansainvälisessä ympäristössä takaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Valmistuneella on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sillä oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti tiimeissä, joissa opiskelija voi ottaa erilaisia rooleja opintojen eri vaiheissa. Restonomilla on myynti- ja palveluasennetta, ja hän toimii yrittäjämäisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Opetuskieli

Suomenkieliseen koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat aina määrätyn osan opinnoistaan englannin kielellä. Tämän lisäksi on mahdollista suorittaa osa opinnoista englannin ja/tai ruotsin kielellä muussa kuin omassa koulutusohjelmassa. Suomenkielinen ja kansainvälinen matkailun koulutusohjelma toimivat rinnakkain niin, että opiskelijat voivat valita projektitarjonnasta itselleen mielekkäimmän toimeksiannon joko suomeksi tai englanniksi. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet.

Opintojen sisältö

Porvoo Campuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.

Porvoo Campukselta valmistuvalla restonomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
 • Myynti- ja palvelutaidot
 • Itsensä johtamistaidot

Oppiminen Porvoo Campuksella tapahtuu aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa monikulttuurisissa ryhmissä. Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo opintojensa aikana.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Matkailun opinnoissa on kaksi vaihtoehtoista suuntausta:

 • myyntipalveluiden kehittäminen ja

 • matkailun tapahtumapalveluiden kehittäminen.

The two specialisation alternatives in the international tourism programme are:
Sales and Service in Business Tourism where the key contents are:

 • Customer insight

 • Travel purchasing and selling processes as seen by buyers, suppliers and intermediaries

 • Travel Management systems and tools

 • Partnerships and networks

 • Technology for sales and service

Another specialisation is Event Management with strong focus on corporate events. The key contents are:

 • Event planning process

 • Event Design

 • Event Marketing

 • Technology for events

Opintokokonaisuuksia voi lisäksi valita liiketalouden tarjonnasta:

 • International Sales and Marketing

 • Aviation Business

 • Myynti ja visuaalinen markkinointi (in Finnish and Swedish)

 • Kansainvälistyvä yritys

 • Yrityksen talous

Alueopinnot

Nk. alueopinnoissa opiskellaan määrätyn kielialueen tai koodauksen teemoja, toimintaympäristöä, kulttuuria ja kieltä. Tavoitteena on, että opiskelija saa perustaidot matkailualalla toimimiseen. Opiskelijat valitsevat jo opintojensa alussa jonkin alueopintokokonaisuuden seuraavista vaihtoehdoista:

 • Asian
 • Coding
 • German
 • Russian
 • Spanish

Opintojen ohjaus

Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa oma ohjaaja opintojen ajaksi. Oma ohjaaja neuvoo ja auttaa opintojen käytännön kysymyksissä ja valintojen tekemisessä. Hän tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti ja ryhmänä. Jokaisessa koulutuksessa toimii lisäksi opinto-ohjaaja, jonka kanssa opiskelija voi keskustella esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksiluvuista ja Campuksen ulkopuolisista opinnoista.

Huom. Porvoo Campuksen opiskelijalla on oma ohjaaja, jos opiskelija on aloittanut opintonsa viimeistään tammikuussa 2019. Elokuusta 2019 alkaen oma ohjaajien tehtäviä hoitavat opinto-ohjaajat.

Opintojen rakenne

Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Uramahdollisuudet

Porvoo Campukselta valmistunut restonomi voi työskennellä mitä erilaisimmissa matkailualan tehtävissä, mm.:

 • Markkinointipäällikkö
 • Some-markkinoija
 • Tapahtumakoordinaattori
 • Tapahtumatuottaja
 • Matkakonsultti
 • Asiakkuuspäällikkö
 • Tuotesuunnittelija
 • Myyntipäällikkö
 • Hakukoneoptimoija
 • Yrittäjä

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo

Koulutusohjelmajohtaja
Kiti Häkkinen, 040 4887 425
Sähköposti: kiti.hakkinen(at)haaga-helia.fi

Opintotoimisto: 0400 230 405
Sähköposti: opintopalvelut.porvoo(at)haaga-helia.fi

Porvoo Campuksen Info 040 488 7444
Sähköposti: porvooinfo(at)haaga-helia.fi

Haaga-Helian vaihde (09) 229 611

Katso kartalla