Ensisijaiset välilehdet

Olet täällä

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo

Matkailun koulutusohjelma, Porvoo

Koulutusohjelma pähkinänkuoressaOpintojen tavoitteetOpetuskieliOpintojen sisältöPääaineen tai erikoistumisalan valintaAlueopinnotOpintojen ohjausOpintojen rakenneUramahdollisuudet │ Opintojaksoluettelo

Matkailun koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Restonomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto: Haettavissa päiväohjelmaan
Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset: Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, työharjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

Matkailun koulutusohjelmasta valmistuvalla restonomilla on valmiudet toimia matkailualan myynti- ja asiantuntijatehtävissä. Tulevia työpaikkoja ovat mm. liikenneyhtiöt, lentokentät, matkatoimistot, matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatiot, majoitus- ja ravitsemisala tai ohjelmapalveluala.

Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat projekteihin, jotka tehdään yhdessä matkailualan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi työharjoittelu ja opinnäytetyö antavat mahdollisuuden verkostoitua matkailualan toimijoiden kanssa.

Kansainvälistyminen

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Matkailun koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot tulevat yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen projektiin.

Opintojen tavoitteet

Porvoo Campukselta matkailun koulutuksesta valmistuneella restonomilla on selkeä ja monipuolinen kokonaiskuva matkailusta. Hän osaa tarttua erilaisiin haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on vahvat ammatilliset pohjatiedot sekä halu itsensä kehittämiseen. Opintojensa aikana opiskelija omaksuu hyvät tiedonhankintataidot ja hän osaa kriittisesti arvioida ja analysoida tietoa. Hän soveltaa tietoa käytäntöön erilaisten projektien kautta läpi opintojensa.

Opiskelu kansainvälisessä ympäristössä takaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Valmistuneella on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sillä oppiminen tapahtuu pääsääntöisesti tiimeissä, joissa opiskelija voi ottaa erilaisia rooleja opintojen eri vaiheissa. Restonomilla on myynti- ja palveluasennetta, ja hän toimii yrittäjämäisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Opetuskieli

Suomenkieliseen koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat aina määrätyn osan opinnoistaan englannin kielellä. Tämän lisäksi on mahdollista suorittaa osa opinnoista englannin ja/tai ruotsin kielellä muussa kuin omassa koulutusohjelmassa. Suomenkielinen ja kansainvälinen matkailun koulutusohjelma toimivat rinnakkain niin, että opiskelijat voivat valita projektitarjonnasta itselleen mielekkäimmän toimeksiannon joko suomeksi tai englanniksi. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet.

Opintojen sisältö

Porvoo Campuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.

Porvoo Campukselta valmistuvalla restonomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
 • Myynti- ja palvelutaidot
 • Itsensä johtamistaidot

Oppiminen Porvoo Campuksella tapahtuu aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa monikulttuurisissa ryhmissä. Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo opintojensa aikana.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Matkailun opinnoissa on kaksi vaihtoehtoista suuntausta:

 • myyntipalveluiden kehittäminen ja

 • matkailun tapahtumapalveluiden kehittäminen.
   

The two specialisation alternatives in the international tourism programme are:
Sales and Service in Business Tourism where the key contents are:
 

 • Customer insight

 • Travel purchasing and selling processes as seen by buyers, suppliers and intermediaries

 • Travel Management systems and tools

 • Partnerships and networks

 • Technology for sales and service
   

Another specialisation is Event Management with strong focus on corporate events. The key contents are:
 

 • Event planning process

 • Event Design

 • Event Marketing

 • Technology for events
   

Opintokokonaisuuksia voi lisäksi valita liiketalouden tarjonnasta:
 

 • International Sales and Marketing

 • Aviation Business

 • Myynti ja visuaalinen markkinointi (in Finnish and Swedish)

 • Kansainvälistyvä yritys

 • Yrityksen talous

Alueopinnot

Nk. alueopinnoissa opiskellaan määrätyn kielialueen tai koodauksen teemoja, toimintaympäristöä, kulttuuria ja kieltä. Tavoitteena on, että opiskelija saa perustaidot matkailualalla toimimiseen. Opiskelijat valitsevat jo opintojensa alussa jonkin alueopintokokonaisuuden seuraavista vaihtoehdoista:

 • Asian
 • Coding
 • German
 • Russian
 • Spanish

Opintojen ohjaus

Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa oma ohjaaja opintojen ajaksi. Oma ohjaaja neuvoo ja auttaa opintojen käytännön kysymyksissä ja valintojen tekemisessä. Hän tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti ja ryhmänä. Jokaisessa koulutuksessa toimii lisäksi opinto-ohjaaja, jonka kanssa opiskelija voi keskustella esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksiluvuista ja Campuksen ulkopuolisista opinnoista.

Opintojen rakenne

Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Uramahdollisuudet

Porvoo Campukselta valmistunut restonomi voi työskennellä mitä erilaisimmissa matkailualan tehtävissä, mm.:

 • Markkinointipäällikkö
 • Some-markkinoija
 • Tapahtumakoordinaattori
 • Tapahtumatuottaja
 • Matkakonsultti
 • Asiakkuuspäällikkö
 • Tuotesuunnittelija
 • Myyntipäällikkö
 • Hakukoneoptimoija
 • Yrittäjä