Olet täällä

Liikunta-alan koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Liikunta-alan koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

 

Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Tutkintotaso: Ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto: 1,5-2 vuotta
Opiskelumuoto: Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu
Arviointi:
Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 932/2014

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen: Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25§
Jatko-opinnot:
Sijoittuminen työelämään: YAMK-tutkinto suoritetaan oman työn ohessa. Opiskelijat siirtyvät usein aiempaa haastavampiin tehtäviin koulutuksen aikana.
Kansainvälistyminen: Opiskelijoilla on mahdollisuus vapaavalintaisiin opintoihin (10op), jotka voivat olla kansainvälisiä tapahtumia opiskelijan kiinnostuksen mukaan.
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa erilaisten tehtävien ja esimerkkien kautta. Opiskelijat tekevät opintojensa aikana yleensä omaan työpaikkaansa liittyvän työelämän kehittämistehtävän. Oppimistehtävät liittyvät liikunta-alan kehittämiseen.

Koulutusohjelman profiili

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi enintään kahdessa vuodessa työn ohessa. Monimuoto-opintojen intensiivijaksoja on kolme syksyllä ja kolme keväällä.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia johtaa ja kehittää työelämää ja sen toimintaympäristöjä liikunta-alalla. Suuntautumisvaihtoehtoja on kolme: liikuntajohtaminen, valmennus sekä kunto- ja terveysliikunta. Opiskelu on työelämälähtöistä ja valmentaa tiedon innovatiiviseen soveltamiseen, laadukkaiden palvelutuotteiden kehittämiseen sekä erilaisissa kumppanuusverkostoissa työskentelemiseen ja niiden johtamiseen.

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Opintojaksoluettelo