Olet täällä

Opintojaksoluettelo - Liiketoiminnan Teknologiat -koulutus

Opintojaksoluettelo - Liiketoiminnan Teknologiat -koulutus

Syksyllä 2019 aloittavien opiskelijoiden opetussuunnitelmassa

 

Opinnot

Tunnus

Opintopisteet

Yhteiset opinnot - valitse näistä yhteensä 20 op + opinnäytetyö 30 op

Tutkimus ja kehittäminen

 

Tutkimuksellinen kehittäminen

TKI2HM001

5

 

Data-analytiikka

TKI2HM002

5

 

Tulevaisuuksien tutkimus

TKI2HM003

5

Organisaation kehittäminen

 

Organisaatiot muutoksessa

ORG2HM001

5

 

Oppimista edistävä organisaatio

ORG2HM002

5

 

Coaching ja fasilitoinnin taito

ORG2HM003

5

Opinnäytetyö

ONT7HM001

30

Suuntautumisopinnot - valitse yksi suuntautuminen ja sen sisältä vähintään 20 op

Suuntautuminen: ICT-palvelut ja tietojärjestelmät

 

Pilvipalvelut

ICT4HM001

5

 

ICT-johtamisen parhaat käytännöt

ICT4HM002

5

 

Tietoturvan perusteet luottamuksesta lohkoketjuun

ICT4HM003

5

 

Digipalveluiden kehittämisen johtaminen

ICT4HM004

5

 

ICT-kokonaisarkkitehtuurit

ICT4HM005

5

 

ICT-hankinnat

ICT4HM006 5

Suuntautuminen: Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet

 

Digitaalisten palvelujen muotoilu

DIG4HM001

5

 

Liiketoiminnan analytiikka

DIG4HM002

5

 

Ohjelmistorobotiikka

DIG4HM003

5

 

Uusien teknologioiden mahdollisuudet

DIG4HM004

5

  Tekoälyn mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä DIG4HM006

5

Suuntautuminen: Yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen

 

Yrittäjyyden resurssit ja verkostot

ENT4HM001

5

 

Mahdollisuuksista liiketoimintaan

ENT4HM002

10

 

Markkinoi ja kasva

ENT4HM003

5

 

Talouden työkalupakki pienille ja keskisuurille yrityksille

ENT4HM004

5

Vapaavalintaiset opinnot - valitse 20 op yhteisistä opinnoista, omasta suuntautumisesta, muista suuntautumisista
tai muita YAMK-tasoisia opintoja.

20

YHTEENSÄ

90 OP

Suomenkielisissä koulutuksissa opinnoista vähintään 50 opintopistettä tulee opiskella suomenkielellä. Opinnäytetyö voidaan tehdä suomen- tai englanninkielellä edellyttäen, että edellinen ehto täyttyy. Englanninkielinen tarjonta löytyy täältä.