Olet täällä

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, päivä

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, päivä

Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydinKoulutusohjelma pähkinänkuoressa Opintojen tavoitteetOpetuskieli Opintojen sisältöSuuntautumisopinnotAlueopinnotOpintojen ohjausOpintojen rakenne Uramahdollisuudet Yhteystiedot
 

Opinto-opas 2019-2020

Opetussuunnitelma ja opintotarjontaVapaasti valittavat opinnotSyventävät opinnot

Vanhat opinto-oppaat

Campus 2017 -opetussuunnitelman filosofian ydin

Porvoo Campus tarjoaa nykyaikaisen ja innovatiivisen oppimisympäristön, jossa opiskelijat työskentelevät työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana voit siis alkaa verkottua yritysten kanssa jo opintojen aikana. Porvoo Campus on aidosti kansainvälinen, koska siellä on opiskelijoita noin 50 maasta. Opintoihin kuuluu myös tiimityötä, kansainvälisiä projekteja sekä mahdollisuuksia ulkomaan vaihtoihin tai työharjoitteluun.

Osallistava Campus-ilmapiiri: motivoiva, kannustava ja nykyaikainen kampus

Porvoo Campus on sinulle oikea paikka, jos arvostat opinnoissasi sitä, että ilmapiiri on motivoiva ja silti hauska. Olet tärkeä niin yksilöoppijana kuin sitoutuneena tiiminjäsenenä. Haastat itseäsi oppiessasi tulevaisuuden taitoja ja kehittyessäsi asiantuntijaksi. Olet aktiivinen ja voimaantunut oppija kannustavassa ilmapiirissä. Ammatillinen kasvusi perustuu säännölliseen ja rakentavaan palautteeseen. Osaat jakaa, koska olet sitoutunut, kuten kaikki Porvoo Campuksella. Innovatiiviset ajatuksesi ovat tärkeitä ja niitä käytetään. Opiskelijat kertovat näin:

”Ohjaajat ottavat opiskelijoiden tarpeet ja osaamisen huomioon, kuuntelevat ja välittävät.”

”Opiskeluympäristö on motivoiva, mukava, rento, viihtyisä, iloinen, hauska ja tsemppaava!”

”Tilat ovat todella valoisia ja rikkovat mukavasti luokkahuonetyyppisen hierarkian.”

”Campus on aivan ihana! Paljon erilaisia työskentelytiloja, joissa on mahdollista työskennellä niin ryhmissä kuin itsenäisestikin. Tykkään!”

Kansainvälinen ja tiimityöhön perustuva työtapa

Opinnot Porvoo Campuksella antavat sinulle paljon tilaisuuksia verkottumiseen, kansainvälisiin kohtaamisiin sekä ystävystymiseen. Voit liittyä minkä tahansa koulutusohjelman projekteihin ja löytää uusia näkökulmia eri toimialoilta sekä luoda henkilökohtaisen opintopolkusi. Porvoo Campuksen opiskelijat ylistävät yhteishenkeä sekä monia yhteistyömahdollisuuksia ja luovaa ongelmanratkaisua projekteissa. He arvostavat sitä, että tiimityötä voi harjoitella sekaryhmissä:

Yksi ehdoton suosikkini on ollut se, että työskentelemme yhdessä muiden koulutusohjelmien kanssa ja olemme saaneet tutustua heihin. Tämän koulun valtti on monikulttuurisuus ja sen mukana tulevat edut, kuten kielitaidon kehittyminen ja ymmärrys muista kulttuureista.

"Pidän siitä, että oppiminen tapahtuu ryhmätöiden yhteydessä eikä kaikkia vastauksia anneta suoraan vaan tulee käyttää itse aivoja. Ryhmätöiden myötä on päässyt kehittämään hyvin omia johtamisen taitoja sekä ryhmätyöskentelytaitoja."

"Olen oppinut tekemään töitä erilaisten ihmisten kanssa, oppinut ottamaan vastuuta ja löytämään itsestänikin uusia puolia."

"Olen oppinut järjestelemään ja ottamaan huomioon eri näkökulmia. Yhteiset projektit ja fuksiaiset ovat mieleenpainuvia; saa nauraa usein ja yhdessä tekeminen on kivointa."

"Olin kuullut, että Campus on kansainvälinen, mutten olisi uskonut tutustavani näin moneen eri kansallisuuteen. Olen saanut paljon ystäviä eri maista."

Tekemällä oppii: Aidot ja konkreettiset projektit valmistavat tulevaisuuden työhön

Porvoo Campuksen opetussuunnitelma perustuu osaamisiin eli kompetensseihin, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Luovuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat välttämättömiä taitoja tulevaisuudessa. Sitoudut aitoihin ja konkreettisiin projekteihin, jotka valmistavat sinua tulevaan uraasi. Voit tehdä opintomatkoja ulkomaille, synnyttää liikeideoita ja järjestää tapahtumia, kuten DigiDay, Campus Does Good ja Business Idea Fair. Opiskelet myös Learning Campeissä ja lukupiireissä. Opiskelijat sanovat:

"Olen oppinut haastamaan itseäni, tekemään töitä nopeammin ja arvioimaan myös itseäni. Olen oppinut myös oma-aloitteisuutta."

"Opiskelemme käytännönläheisesti ja teemme oikeita projekteja sen sijaan, että istuisimme luennoilla. Mielestäni tämä opiskelutyyli valmistaa työelämään ja auttaa soveltamaan teoriaa käytäntöön."

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto:

Haettavissa päiväohjelmaan
Opetus on projektipohjaista perustuen tutkivaan ja kehittävään oppimiseen.

Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään:

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuvalla tradenomilla on valmiudet toimia liiketalouden myynti- ja asiantuntijatehtävissä. Tulevia työpaikkoja  voivat olla mm. myynti- ja markkinointiorganisaatiot, taloushallinnon palveluja tarjoavat yritykset, logistiikka-alan yritykset ja kansainväistä toimintaa harjoittavat yritykset.

Opintojen aikana opiskelijat osallistuvat projekteihin, jotka tehdään yhdessä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi työharjoittelu ja opinnäytetyö antavat mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa ja luontevan polun työelämään.

Kansainvälistyminen:

Porvoo Campus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Haaga-Helialla on laaja kansainvälinen verkosto. Opinnoissa työskennellään osaksi monikulttuurisissa ryhmissä ja tiimeissä. Osa opintokokonaisuuksista sisältää opintomatkan, ja projektien toimeksiantajat voivat olla kansainvälisiä toimijoita. Opiskelijoita kannustetaan lisäksi suorittamaan osa opinnoistaan ulkomailla, joko opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä työharjoittelussa.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:

Liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu tutkivaan ja kehittävään oppimiseen ja lukukausiprojekteihin, joiden toimeksiannot tulevat pääosin yrityksiltä. Lukukauden työ suunnitellaan yhteiseksi kokonaisuudeksi, jossa opintojaksot linkitetään työelämälähtöiseen projektiin.

Opintojen tavoitteet

Porvoo Campukselta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä. Hän työskentelee asiakaslähtöisesti, verkostoituu ja toimii rakentavasti työyhteisön jäsenenä. Opiskelijalle kehittyy hyvät itsensä johtamistaidot sekä myynti- ja palvelutaidot. Opintojensa aikana opiskelija omaksuu hyvät tiedonhankintataidot ja hän osaa kriittisesti arvioida ja analysoida tietoa. Hän soveltaa tietoa käytäntöön erilaisten projektien kautta läpi opintojensa.

Liiketalouden koulutus tarjoaa mahdollisuuden opiskella liiketalouden osa-alueita käytännönläheisesti yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus antaa valmiudet työskennellä niin kotimaisissa kuin kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Opetuskieli

Opetuskielenä on pääosin suomi. Lisäksi tietyt opintokokonaisuudet suoritetaan yhdessä englanninkielisten ryhmien kanssa, jolloin opetuskielenä on englanti. Opinnot alkavat Learning Camp opinnoilla, jotka suoritetaan osaksi englannin kielellä. Tämän lisäksi on mahdollista suorittaa osa opinnoista englannin ja/tai ruotsin kielellä. Perusopinnot antavat opiskelijalle hyvät kielivalmiudet.

Opintojen sisältö

Porvoon kampuksen opiskelijat työskentelevät inspiroivassa ja ainutlaatuisessa ympäristössä, jossa he tottuvat haastamaan itsensä, työskentelemään eri rooleissa ja kohtaamaan ihmisiä. He oppivat kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita, tunnistamaan mahdollisuuksia sekä luomaan ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja työelämän kanssa.

Porvoon kampukselta valmistuvalla tradenomilla on vahvat ammatilliset taidot seuraavilla alueilla:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
 • Myynti- ja palvelu
 • Itsensä kehittäminen ja johtaminen

Oppiminen Porvoon kampuksella tapahtuu aidoissa ja haastavissa työelämäprojekteissa monikulttuurisissa ryhmissä. Projektitoimeksiannot auttavat opiskelijoita kehittämään työllistymistä edesauttavia ammatillisia verkostoja jo heidän opintojensa aikana.

Suuntautumisopinnot

Opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa toisen lukuvuoden aikana. Porvoo Campuksella tradenomi voi valita suuntautumisensa seuraavista vaihtoehdoista:

 • Kansainvälistyvä yritys
 • Yrityksen taloushallinto

Opiskelijat voivat halutessaan valita suuntautumisensa myös muiden Porvoo Campuksen koulutusten vaihtoehdoista:

 • Myynti ja visuaalinen markkinointi (su + ru)
 • Events Management
 • Sales and Service in Business Tourism
 • International Sales and Marketing
 • Aviation Business
 • Tapahtumapalveluiden kehittäminen
 • Myyntipalveluiden kehittäminen

Alueopinnot

Alueopinnoissa opiskellaan määrätyn kielialueen tai koodauksen teemoja, toimintaympäristöä, kulttuuria ja kieltä. Tavoitteena on, että opiskelija saa perustaidot liike-elämässä toimimiseen. Opiskelijat valitsevat jo opintojensa alussa jonkin alueopintokokonaisuuden seuraavista vaihtoehdoista:

 • Asian
 • Coding
 • German
 • Russian
 • Spanish

Opintojen ohjaus

Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa oma ohjaaja opintojen ajaksi. Oma ohjaaja neuvoo ja auttaa opintojen käytännön kysymyksissä ja valintojen tekemisessä. Hän tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti ja ryhmänä. Jokaisessa koulutuksessa toimii lisäksi opinto-ohjaaja, jonka kanssa opiskelija voi keskustella esimerkiksi aikaisempien opintojen hyväksiluvuista ja Campuksen ulkopuolisista opinnoista

Huom. Porvoo Campuksen opiskelijalla on oma ohjaaja, jos opiskelija on aloittanut opintonsa viimeistään tammikuussa 2019. Elokuusta 2019 alkaen omaohjaajien tehtäviä hoitavat opinto-ohjaajat.

Opintojen rakenne

Perusopinnot: 60 op
Ammattiopinnot: 60 op
Suuntautumisopinnot: 30 op
Vapaasti valittavat opinnot: 15 op
Työharjoittelu: 30 op
Opinnäytetyö: 15 op
Yhteensä: 210 op

Uramahdollisuudet

Liiketalouden opinnoissa syntyvä osaaminen ja korkeakoulututkinto edistävät opiskelijoiden urakehitystä ja antavat valmiuksia työelämän muutostilanteisiin. Osa liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoista on työelämässä jo opintojensa aikana. Porvoon Campukselta valmistunut liiketalouden tradenomi voi toimia liiketalouden asian­tuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä. Seuraavassa on esimerkkejä erilaisista tehtävistä, joihin liiketalouden tradenomi voi sijoittua:

 • Asiakkuuksien hallinnan ja myyntityön tehtävät / myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, tuotepäällikkö, account manager, palvelupäällikkö
 • Kansainväliset tehtävät vienti- tai tuontitoiminnassa ja logistiikan asiantuntijatehtävät / huolitsija, kuljetussuunnittelija, ostaja, ostopäällikkö, vientipäällikkö, vientimyyjä
 • Kaupan alan tai palvelualan asiantuntijan tehtävät / myyjä,ostaja, tiimin vetäjä, osastopäällikkö, ketjuyrittäjä, tuotepäällikkö, account manager
 • Kirjanpito- ja laskentatoimen asiantuntijatehtävät / kirjanpitäjä, laskenta-assistentti, controller, laskentapäällikkö
 • Markkinoinnin suunnittelun tehtävät / markkinointiviestinnän suunnittelija, markkinointiassistentti

Yhteystiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Taidetehtaankatu 1
06100 Porvoo

Koulutusohjelmajohtaja
Malin Lahdensuo, 040 488 7455
Sähköposti: malin.lahdensuo(at)haaga-helia.fi

Opintopalvelut: 0400 230 405
Sähköposti: opintopalvelut.porvoo(at)haaga-helia.fi

Porvoo Campuksen Info 040 488 7444
Sähköposti: porvooinfo(at)haaga-helia.fi

Haaga-Helian vaihde (09) 229 611

Katso kartalla