Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys
1. lukukausi     Yrityksen taloushallinto (TH) Kansainvälinen kauppa (KV)
Yritystoiminnan perusteet BES1LP0011 6 6 6
Talousmatematiikka BES1LP0012 3 3 3
Johdanto laskentatoimeen BES1LP0013 3 3 3
Tietojenkäsittely 1 COS1LP0011 6 6 6
Viestintä 1 COS1LP0021 3 3 3
Yhtiö- ja velvoiteoikeus OPE1LP0012 3 3 3
Oman työn kehittäminen SCS1LP0011 3 3 3
Ruotsi 1 SWE1LP201 3 3 3
         
2. lukukausi        
Tietojenkäsittely 2 COS1LP0012 3 3 3
Viestintä 2 COS1LP0022 3 3 3
Englanti 1 ENG1LP201 3 3 3
Kansantalous OPE1LP0011 3 3 3
Kannattava myynti ja markkinointi PSS1LP0011 6 6 6
Sopimus- ja markkinointioikeus PSS1LP0012 3 3 3
Talouden suunnittelu PSS1LP0013 3 3 3
Tekemisen taito SCS1LP0012 3 3 3
PAKOLLINEN KIELI  GER/ FRE/ RUS/ SPA  (6-12) *)     6 6
         
3. lukukausi        
Kirjanpidon perusteet BES2LP0021 3 3 3
Toiminnanohjaus BES2LP0022 3 3 3
Yrityksen ostot ja logistiikka BES2LP0023 3 3  
Vienti- ja tuontitoiminta BES2LP0043 6   6
Yritys kansainvälisillä markkinoilla BES4LP0014 6   6
Kansainvälisen kaupan juridiikka BES4LP0025 3   3
Kustannuslaskenta ja hinnoittelu BES4LP0030 3 3  
Kirjanpito ja tilinpäätös BES4LP0031 6 6  
Englanti 2 ENG2LP202 3 3 3
Sales and Service Skills PSS2LP0032 3 3  
Ruotsi 2 SWE1LP202 3 3 3
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

OPE2LP0031

6 6  
PAKOLLINEN KIELI  GER/ FRE/ RUS/ SPA  (6-12) *)     6 6
         
4. lukukausi        
Yrityksen ostot ja logistiikka BES2LP0023 3   3
Rahoituksen perusteet BES2LP0041 3 3  
Työoikeus ja palkanlaskenta BES2LP0042 3 3  
Verotus BES2LP0044 6 6  
International Marketing BES4LP0029A 6   6
Cross Border Project BES4LP0029B 3   3
Englanti 3 ENG2LP203 3 3 3
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät OPE2LP0031 6   6
Sales and Service Skills PSS2LP0032 3   3
Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen SCS2LP002 6 6 6
Ruotsi 3 SWE2LP203 3 3 3
         
5. lukukausi        
Strateginen suunnittelu BES2LP0030 6 6 6
Doing Business Globally BES4LP0033 9   9
Analysis and Communication of the Financial Statement BES4LP0034 3 3  
Konsernitilinpäätös ja IFRS kirjanpito BES4LP0035 3 3  
Tilintarkastus BES4LP0036 3 3  
Business Negotiations *) ENG2PO204 3 3 3
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät OPE2LP0032 3 3 3
Svenska i arbetslivet *) SWE2LP204 3 3 3
         
Vapaasti valittavat opinnot     15 15
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot     6 3
Työharjoittelu     30 30
Opinnäytetyö + THE7LP001 Orientointi opinnäytetyön tekoon     15 15
         
Yhteensä     210 210

Kieliopinnot yhteensä 30 op

englanti

ruotsi

espanja/ranska/saksa/venäjä

espanja/ranska/saksa/venäjä

12 op

9 op

9 op

 -

9 op

12 op

9 op

 -

9 op

9 op

12 op

 -

9 op

9 op

6 op

6 op

Taloushallinnon polun opiskelijoille on mahdollinen myös kieliyhdistelmä, jossa englantia ja ruotsia on molempia 12 op ja toista vierasta kieltä 6 op.

Vaihtoehtoiset opinnot 6 op

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemalla 6 opintopistettä vaihtoehtoisia opintoja. Vaihtoehtoiset opinnot ovat joko toisen vaihtoehtoisen polun opintoja tai ns. kolmannen tason opintoja (opintojakson koodissa 4. merkki on 3 tai 4 eli XXX4XXYY). Opiskelija voi valita syventäviä opintojaksoja myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Kielten opintojaksot eivät sovellu vaihtoehtoisiksi opinnoiksi.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opiskelija sisällyttää opintoihinsa 15 opintopistettä vapaasti valittavia itseä kiinnostavia ja omaa uraa tukevia opintoja. Nämä opinnot voivat olla mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja.

Muulla kuin koulutusohjelman kielellä suoritettavat opinnot 15 op

Opiskelijan tulee suorittaa ammatillisia opintoja 15 op muulla kuin suomenkielellä. Nämä opinnot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja. Kielten opintojaksot eivät sovellu näihin opintoihin lukuun ottamatta kieliohjelman ulkopuolella suoritettuja englannin ja ruotsin opintoja (ENG2LP204 Business Negotiations ja SWE2LP204 Svenska i arbetslivet).