Olet täällä

Opintojaksoluettelo VM 2014

Opintojaksoluettelo VM 2014

Liiketalouden koulutusohjelma, Myynti ja visuaalinen markkinointi, Porvoo LIIPO14S

Perusopinnot Tunnus Opinto-pisteet
  Pakolliset perusopinnot    
    Tiedon tuottaminen ja välittäminen COS1LP001 9
      Office 1 (Word, PP) COS1LP9013 3
      Office 2 (Excel) COS1LP9015 3
      Grafiska ritprogram COS1LP9014 3
    Ammattimainen viestintä/Yrkesmässig kommunikation COS1LP002 6
      Viestintä 1 (suomenkielisille) COS1LP0021 3
      Viestintä 2 (suomenkielisille) COS1LP0022 3
      Kommunikation 1 (ruotsinkielisille) COS1LP9021 3
      Kommunikation 2 (ruotsinkielisille) COS1LP9022 3
    Englanti 1 ENG1LP201 3
    Kommunicera på svenska (suomenkielisille) SWE1LP9203 6
    Projektiviestintä 1 (ruotsinkielisille) FIN1LP204 3
    Liiketoiminta globaalissa toimintaympäristössä OPE1LP001 6
      B-to-B försäljning i Norden OPE1LP9013 3
      Visuellt i Sverige OPE1LP9014 3
    Asiakaskeskeinen myyntityö PSS1LP001 12
      Sopimus- ja markkinointioikeus PSS1LP0012 3
      Grunderna i visuell produktion PSS1LP9012 3
      Kundorienterad försäljning PSS1LP9011 6
    Itsensä johtaminen SCS1LP001 6
      Oman työn kehittäminen SCS1LP0011 3
      Arbetspsykologi SCS1LP9012 3
    Liiketoiminnan rakentaminen BES1LP001 12
      Talousmatematiikka BES1LP0012 3
      Johdanto laskentatoimeen BES1LP0013 3
      Företagsverksamhet BES1LP9011 6
Ammattiopinnot    
  Pakolliset ammattiopinnot    
    Englanti 2 ENG2LP202 3
    Englanti 3 ENG2LP203 3
    Business Negotiations ENG2LP204 3
    Försäljning och kommunikation 1 (kaikille) SWE2LP9207 3
    Försäljning och kommunikation 2 (kaikille) SWE2LP9208 3
    Svenska i arbetslivet (kaikille) SWE2LP9204 3
    Skriftlig kommunikation (suomenkielisille) SWE2LP9203 3
    Projektiviestintä 2 (ruotsinkielisille) FIN2LP205 3
    Myynnin viestintä (ruotsinkielisille) FIN2LP203 3
    Vocational Finnish for Business and Tourism VIR FIN8PO007 3
    Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia OPE2LP002 9
      Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 1 OPE2LP0034 3
      Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 2 OPE2LP0035 3
      Kvalitativa forskningsmetoder OPE2LP9033 3
    Myynnin ja palvelujen kehittäminen PSS2LP003 18
      Visuell marknadsföring 1 PSS1LP9026 3
      Visuell marknadsföring 2 PSS1LP9027 3
      Konceptplanering PSS2LP9023 6
      Myyntityö verkossa PSS2LP0033 3
      Grafisk design och teknik PSS2LP9024 3
    Försäljningsplanering och säljledning SCS2LP902 6
    Liiketoiminnan hallinta BES2LP002 9
      Kirjanpidon perusteet BES2LP0021 3
      Toiminnanohjaus BES2LP0022 3
      Strategisk försäljning BES2LP9025 3
    Liiketoiminan kehittäminen BES2LP003 15
      Nordiska affärsmarknaden BES2LP9031 6
      Designing Services PSS4PO041 6
      Myynnin ja palvelujen kehittäminen PSS2LP0031 3
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot   12
      Strateginen suunnittelu BES2LP0030 6
      Marknadskommunikation PSS2LP9025 3
      Reading Finnish 1 FIN8LC005 3
      Reading Finnish 2 FIN8LC006 3
      Vocational Finnish for Business and Tourism FIN8LC007 3
Vapaasti valittavat opinnot    
    Vapaasti valittavat opinnot / Kieliopinnot Kurssit >> 15
Työharjoittelu    
    Työharjoittelu PLA6PO100 30
    Työharjoittelu 1 PLA6PO101 10
    Työharjoittelu 2 PLA6PO102 10
    Työharjoittelu 3 PLA6PO103 10
    International Work Placement PLA6PO110 30
    International Work Placement 1 PLA6PO111 10
    International Work Placement 2 PLA6PO112 10
    International Work Placement 3 PLA6PO113 10
Opinnäytetyö    
    Opinnäytetyö ONT 15
    Kypsyyskoe OPI7LP003 0