Olet täällä

Opintojaksoluettelo - Liiketalous, Porvoo, nuoret

Opintojaksoluettelo - Liiketalous, Porvoo, nuoret

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo

Perusopinnot Tunnus Opinto-pisteet
  Pakolliset perusopinnot    
    Tiedon tuottaminen ja välittäminen COS1LP001 9
      Tietojenkäsittely 1 COS1LP0011 6
      Tietojenkäsittely 2 COS1LP0012 3
    Ammattimainen viestintä COS1LP002 6
      Viestintä 1 COS1LP0021 3
      Viestintä 2 COS1LP0022 3
    Englanti 1 ENG1LP201 3
    Ruotsi 1 SWE1LP201 3
    Liiketoiminta globaalisessa toimintaympäristössä OPE1LP001 6
      Kansantalous OPE1LP0011 3
      Yhtiö- ja velvoiteoikeus OPE1LP0012 3
    Asiakaskeskeinen myyntityö PSS1LP001 12
      Kannattava myynti ja markkinointi PSS1LP0011 6
      Sopimus- ja markkinointioikeus PSS1LP0012 3
      Talouden suunnittelu PSS1LP0013 3
    Itsensä johtaminen SCS1LP001 6
      Oman työn kehittäminen SCS1LP0011 3
      Tekemisen taito SCS1LP0012 3
    Liiketoiminnan rakentaminen BES1LP001 12
      Yritystoiminnan perusteet BES1LP0011 6
      Talousmatematiikka BES1LP0012 3
      Johdanto laskentatoimeen BES1LP0013 3
Ammattiopinnot    
  Pakolliset ammattiopinnot    
    Englanti 2 ENG2LP202 3
    Englanti 3 ENG2LP203 3
    Business Negotiations ENG2LP204 3
    Ruotsi 2 SWE1LP202 3
    Ruotsi 3 SWE2LP203 3
    Svenska i arbetslivet SWE2LP204 3
    Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia OPE2LP002 9
      Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät OPE2LP0031 6
      Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät OPE2LP0032 3
    Myynnin ja verkkomyynnin kehittäminen PSS3LP003 3
      Sales and Service Skills PSS2LP0032 3
    Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen SCS2LP002 6
    Liiketoiminnan hallinta BES2LP002 24
      Kirjanpidon perusteet BES2LP0021 3
      Toiminnanohjaus BES2LP0022 3
      Yrityksen ostot ja logistiikka BES2LP0023 3
      Kansainvälisen kaupan juridiikka BES4LP0025 3
      Yritys kansainvälisillä markkinoilla BES4LP0014 6
      International Marketing BES4LP0029A 6
      Cross Border Project BES4LP0029B 3
      Kustannuslaskenta ja hinnoittelu BES4LP0030 3
      Kirjanpito ja tilinpäätös BES4LP0031 6
      Verotus BES2LP0044 6
    Liiketoiminan kehittäminen BES2LP003 15
      Strateginen suunnittelu BES2LP0030 6
      Doing Business Globally BES4LP0033 9
      Analysis and Communication of the Financial Statement BES4LP0034 3
      Konsernitilinpäätös ja IFRS kirjanpito BES4LP0035 3
      Tilintarkastus BES4LP0036 3
    Liiketoiminnan erityiskysymyksiä BES2LP004 6
      Rahoitusprojekti BES4PO0041 3
      Rahoituksen perusteet BES2LP0041 3
      Työoikeus ja palkanlaskenta BES2LP0042 3
      Vienti- ja tuontitoiminta BES2LP0043 6
Vapaasti valittavat opinnot    
    Vapaasti valittavat opinnot / Kieliopinnot Kurssit >>  
Työharjoittelu    
    Työharjoittelu PLA6PO100 30
    Työharjoittelu 1 PLA6PO101 10
    Työharjoittelu 2 PLA6PO102 10
    Työharjoittelu 3 PLA6PO103 10
    International Work Placement PLA6PO110 30
    International Work Placement 1 PLA6PO111 10
    International Work Placement 2 PLA6PO112 10
    International Work Placement 3 PLA6PO113 10
Opinnäytetyö    
    Orientointi opinnäytetyön tekoon THE7LP001  
    Opinnäytetyö ONT 15
    Kypsyyskoe OPI7LP003 0