Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys
Liiketalous, monimuoto, Campus 2.0 (2017)
1. lukukausi, 30 op Tunnus Opinto-pisteet
  Learning Camp 1 – Learn to learn INS1PO101 5
  Liiketoimintaosaaminen 1 BUS1LP101 5
  Toimintaympäristöosaaminen 1 OPE1LP101 5
  Asiakasosaaminen 1 SAL1LP101 5
  Itsensä johtaminen ja tiimityö 1 LEA1LP101 5
  Alueopinnot 1: Nordiska studier 1 NRD1PO101 5
2. lukukausi, 30 op    
  Learning Camp 2 – Development methods INS1PO102 5
  Liiketoimintaosaaminen 2 BUS1LP102 5
  Toimintaympäristöosaaminen 2 OPE1LP102 5
  Asiakasosaaminen 2 SAL1LP102 5
  Itsensä johtaminen ja tiimityö 2 LEA1LP102 5
  Alueopinnot 1: Business English 1 ENG2PO201 5
3. lukukausi, 30 op    
  Learning Camp 3 – Design sprint INS2PO201 5
  Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja ohjaaminen BUS2LP201 5
  Johtaminen ja HR LEA2LP201 5
  Myynti ja markkinointi 1 SAL2LP201 5
  Alueopinnot 2: Nordiska studier 2 NRD1PO102 5
  Syventävät opinnot:   5
  Yrityksen kirjanpito BUS3PO301 5
  International Sales 1* SAL3PO311 5
4. lukukausi, 30 op    
  Learning Camp 4 – Orientation to thesis writing INS2PO202 5
  Liiketoiminnan analytiikka BUS2LP202 5
  Henkilöstön kehittäminen LEA2LP202 5
  Myynti ja markkinointi 2 SAL2LP202 5
  Alueopinnot 2: Business English 2 ENG2PO202 5
  Syventävät opinnot:   5
  Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä BUS3PO302 5
  International Sales 2* SAL3PO312 5
5., 6. ja 7. lukukausi, 90 op    
  Strateginen myynnin ja oston kehittäminen LEA2LP2201 5
  Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus LEA2LP2202 5
  Syventävät opinnot:   20
  Verotus ja tilinpäätössuunnittelu BUS3PO303 10
  Sisäinen laskenta ja raportointi BUS3PO304 10
  Myynnin johtaminen* SAL3PO313 10
  Myynti verkossa* SAL3PO304 10
  Vapaasti valittavat opinnot Tarjonta >> 15
  Työharjoittelu   30
  Opinnäytetyö   15
Yhteensä   210

* Vuonna 2018 ja 2019 aloittaneilla opiskelijoilla on Porvoon campuksen liiketalouden monimuotototeutuksessa on yksi suuntautumisvaihtoehto yrityksen taloushallinto. Monimuoto-opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa myös muita syventäviä opintoja päivän tarjonnasta.