Olet täällä

Opintojaksoluettelo

Opintojaksoluettelo
Liiketalous, monimuoto, Campus 2.0 Tunnus Opinto-pisteet
Perusopinnot, 60 op    
  Learning Camp    
    Learning Camp 1 – Learn to learn INS1PO101 5
    Learning Camp 2 – Development methods INS1PO102 5
  Liiketoimintaosaaminen     
    Liiketoimintaosaaminen 1 BUS1LP101 5
    Liiketoimintaosaaminen 2 BUS1LP102 5
  Toimintaympäristöosaaminen    
    Toimintaympäristöosaaminen 1 OPE1LP101 5
    Toimintaympäristöosaaminen 2 OPE1LP102 5
  Asiakasosaaminen    
    Asiakasosaaminen 1 SAL1LP101 5
    Asiakasosaaminen 2 SAL1LP102 5
  Itsensä johtaminen ja tiimityö    
    Itsensä johtaminen ja tiimityö 1 LEA1LP101 5
    Itsensä johtaminen ja tiimityö 2 LEA1LP102 5
  Alueopinnot 1    
    Nordiska studier 1 NRD1PO101 5
    Business English 1 ENG2PO201 5
Ammattiopinnot, 60 op    
  Learning Camp    
    Learning Camp 3 – Design sprint INS2PO201 5
    Learning Camp 4 – Orientation to thesis writing INS2PO202 5
  Liiketoimintaprosessit   10
    Liiketoimintaprosessien mallintaminen ja ohjaaminen BUS2LP201 5
    Liiketoiminnan analytiikka BUS2LP202 5
  Organisaatiojohtaminen   10
    Johtaminen ja HR LEA2LP201 5
    Henkilöstön kehittäminen LEA2LP202 5
  Myynnin johtaminen ja yrittäjyys   10
    Strategisen myynnin ja oston kehittäminen LEA2LP2201 5
    Innovatiivinen yrittäjyys ja yritysrahoitus LEA2LP2202 5
  Myynti ja markkinointi   10
    Myynti ja markkinointi 1 SAL2LP201 5
    Myynti ja markkinointi 2 SAL2LP202 5
  Alueopinnot 2    
    Nordiska studier 2 NRD1PO102 5
    Business English 2 ENG2PO202 5
Syventävät opinnot, 30op    
  Taloushallinto   30
    Yrityksen kirjanpito BUS3PO301 5
    Tilinpäätös liiketoiminnan ohjauksen välineenä BUS3PO302 5
    Verotus ja tilinpäätössuunnittelu BUS3PO303 10
    Sisäinen laskenta ja raportointi BUS3PO304 10
  Myynti ja myynnin johtaminen*    
    International Sales 1* SAL3PO311 5
    International Sales 2* SAL3PO312 5
    Myynnin johtaminen* SAL3PO313 10
    Myynti verkossa* SAL3PO304 10
Vapaasti valittavat Tarjonta >> 15
Työharjoittelu   30
  Työharjoittelu PLA6PO100 30
  Työharjoittelu 1 PLA6PO101 10
  Työharjoittelu 2 PLA6PO102 10
  Työharjoittelu 3 PLA6PO103 10
  International Work Placement PLA6PO110 30
  International Work Placement 1 PLA6PO111 10
  International Work Placement 2 PLA6PO112 10
  International Work Placement 3 PLA6PO113 10
Opinnäytetyö THE 15
  Kypsyyskoe    
Yhteensä   210

* Vuonna 2018 ja 2019 aloittaneilla opiskelijoilla on Porvoon campuksen liiketalouden monimuotototeutuksessa on yksi suuntautumisvaihtoehto yrityksen taloushallinto. Monimuoto-opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa myös muita syventäviä opintoja päivän tarjonnasta.