Olet täällä

Opintojaksoluettelo

Opintojaksoluettelo
Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, Ilta-Liipo
Perusopinnot Tunnus Opinto-pisteet
  Pakolliset perusopinnot    
    Tiedon tuottaminen ja välittäminen COS1LP001 9
             Tietojenkäsittely 1 COS1LP0011 6
      Tietojenkäsittely 2 COS1LP0012 3
    Ammattimainen viestintä COS1LP002 6
      Viestintä 1 COS1LP0021 3
      Viestintä 2 COS1LP0022 3
    Englanti 1 ENG1LP201 3
    Svenska 1-2 SWE1LP205 6
    Itsensä johtaminen SCS1LP001 3
      Tehoa työskentelyyn SCS1LP0013 3
    Liiketoiminta globaalisessa toimintaympäristössä OPE1LP001 6
      Kansantalous OPE1LP0011 3
      Yhtiö- ja velvoiteoikeus OPE1LP0012 3
    Asiakaskeskeinen myyntityö PSS1LP001 12
      Kannattava myynti ja markkinointi PSS1LP0011 6
      Sopimus- ja markkinointioikeus PSS1LP0012 3
      Talouden suunnittelu PSS1LP0013 3
    Liiketoiminnan rakentaminen BES1LP002 15
      Yritystoiminnan perusteet BES1LP0011 6
      Talousmatematiikka BES1LP0012 3
      Laskentatoimen perusteet BES1LP0014 6
Ammattiopinnot    
  Pakolliset ammattiopinnot    
    Englanti 2 ENG2LP202 3
    Englanti 3 ENG2LP203 3
    Business Negotiations ENG2LP204 3
    Ruotsi 3 SWE2LP203 3
    Svenska i arbetslivet SWE2LP204 3
    Liiketoiminnan mahdollisuuksia OPE2LP003 9
      Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät OPE2LP0031 6
      Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät OPE2LP0032 3
    Myynnin ja palvelujen kehittäminen PSS2LP003 6
      Sales and Service Skills PSS2LP0032 3
      Myynnin ja palvelujen kehittäminen PSS2LP0031 3
      Myynnin johtaminen ja esimiesosaaminen PSS4LP0033 6
      Sijoitustuotteiden myynti PSS4PO0034 3
      E-Business PSS4PO0041 6
    Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen SCS2LP002 6
    Liiketoiminnan hallinta BES2LP005 21
      Yrityksen ostot ja logistiikka BES2LP0023 3
      Yrityksen kirjanpito BES2LP0031 6
      Tilinpäätöksen tekeminen BES2LP0032 3
      Työoikeus ja palkanlaskenta BES2LP0042 3
      Verotus BES2LP0044 6
    Liiketoiminnan kehittäminen BES2LP006 18
      Rahoituksen perusteet BES2LP0041 3
      Strateginen suunnittelu BES2LP0030 6
      Riskienhallinta BES2LP0033 3
      Toiminnanohjaus BES2LP0024 6
    Liiketoiminnan erityskysymyksiä BES2LP007 3-12
      Konsernitilinpäätös ja IFRS kirjanpito BES4LP0035 3
      Analysis and Communication the Financial Statement BES4LP0034 3
      Tilintarkastus BES4LP0036 3
      Toiminnnaohjaus laskennan apuna BES4PO0038 3
Vapaasti valittavat opinnot    
    Vapaasti valittavat opinnot / Kieliopinnot Kurssit >>  
Työharjoittelu    
    Työharjoittelu PLA6PO100 30
    Työharjoittelu 1 PLA6PO101 10
    Työharjoittelu 2 PLA6PO102 10
    Työharjoittelu 3 PLA6PO103 10
    International Work Placement PLA6PO110 30
    International Work Placement 1 PLA6PO111 10
    International Work Placement 2 PLA6PO112 10
    International Work Placement 3 PLA6PO113 10
Opinnäytetyö    
    Opinnäytetyö OPI7LP004 15
    Kypsyyskoe OPI7LP003 0