Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, monimuoto Opinto-
pisteet
Perusopinnot 60
  Pakolliset perusopinnot  
    Tiedon tuottaminen ja välittäminen 9
    Ammattimainen viestintä 3
    Liiketoiminta globaalissa toimintaympäristössä 6
    Asiakaskeskeinen myyntityö 12
    Oman työn kehittäminen 3
    Liiketoiminnan rakentaminen 15
    Kielet 12
Ammattiopinnot 90
  Pakolliset ammattiopinnot 75
    Ammattimainen viestintä 3
    Kielet 12
    Liiketoiminnan globaaleja mahdollisuuksia 9
    Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen 6
    Liiketoiminnan hallinta 21
    Liiketoiminnan kehittäminen 18
    Myynnin ja palvelujen kehittäminen 6
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 15
Vapaasti valittavat opinnot 15
Työharjoittelu 30
Opinnäytetyö 15
yhteensä 210