Olet täällä

Opintojen suoritusjärjestys - JOURA10

Opintojen suoritusjärjestys - JOURA10

Journalismin koulutusohjelmassa aletaan noudattaa uutta opetussuunnitelmaa 1.1.2014 lähtien.

Alla esitellään ennen tammikuuta 2014 opiskelunsa aloittaneiden opintojen suoritusjärjestys.

Journalismin koulutusohjelma Tunnus Opinto-
pisteet
1. lukukausi   30
    Journalistisen kirjoittamisen perusteet JOU1KJ022 11
    Viestinnän perusteet COM1KJ003 3
    Kuvajournalismin ja kuvankäsittelyn perusteet JOU1KJ026 5
    Journalistinen työ JOU2KJ031 (6)
    Journalistinen projekti 1 JOU2KJ031A 1
    Oikeudellisen ajattelun perusteet LAW1KJ005 3
    Journalistisen työn ammattietiikka ja lainsäädäntö vir LAW2KJ016 3
    Työvälineohjelmistot TOO1KJ007 4
2. lukukausi   30
    Henkilöjutun kirjoittaminen ja haastattelutekniikka JOU2KJ032 6
    Henkilökuvaus JOU1KJ031 3
    Lehtitaiton ja visuaalisen journalismin perusteet JOU1KJ034 4
    Journalistinen työ JOU2KJ031 (6)
    Journalistinen projekti 2 JOU2KJ031B 1
    Joukkoviestintä 1 COM1KJ013 3
    Yrittäjyys ja liiketoiminta WOR1KJ004 6
    Ruotsin perusopintojakso SWE1KJ001 3
    Englannin rakenteet ENG1KJ001 3
    Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso COM2KJ010 3
3. lukukausi   30
    Uutistyö JOU2KJ024 8
    Kuvituskuvan suunnittelu ja toteutus JOU1KJ032 3
    Journalistinen työ JOU2KJ031 (6)
    Journalistinen projekti 3 JOU2KJ031C 2
    Joukkoviestintä 2 COM2KJ015 3
    Valtio - ja kunnallishallinto sekä poliittinen järjestelmä LAW1KJ006 3
    Kansantalouden perusteet ECO2KJ005 5
    Ruotsin suullinen viestintä toimittajan työssä SWE1KJ002 3
    Vaihtoehtoiset kieliopinnot    
    Spoken Communication in Chinese CHI4LE009 3
    Englannin ammattitilanteet toimittajan työssä ENG4KJ002 3
    Ranskan liikekielen perusteet 1 FRE4LS005 3
    Saksan rakenteet GER4LS063 3
    Venäjän liikekielen perusteet 1 RUS4LS070 3
    Espanjan rakenteet SPA4LS005 3
4. lukukausi   30
    Aikakauslehtikirjoittaminen JOU2KJ025 7
    Reportaasikuvituksen perusteet ja taitto JOU2KJ029 5
    Verkkojulkaiseminen JOU1KJ033 3
    Journalistinen työ JOU2KJ031 (6)
    Journalistinen projekti 4 JOU2KJ031D 1
    Journalismin tutkimus ja analyysi JOU2KJ030 5
    Työoikeus ja työmarkkinajärjestöt LAW2KJ007 3
    Vaihtoehtoiset kieliopinnot    
    Chinese Business Communication CHI4LE002 3
    Journalistinen ammattienglanti ENG4KJ006 3
    Ranskan liikekielen perusteet 2 FRE4LS006 3
    Saksan suullinen liikeviestintä GER4LS007 3
    Kyrillinen tekstinkäsittely ja translitterointi RUS8LS037 3
    Espanjan suullinen liikeviestintä SPA4LS042 3
    Ruotsin kirjallinen ja suullinen talousviestintä SWE4LS050 4
    Vaihtoehtoiset ammattiopinnot *)   3
5. lukukausi   30
    Sisällöntuotanto muuttuvassa mediassa JOU2KJ033 5
    Tilastotieteen perusteet, tilastojen käyttö toimittajan
työssä ja kuvitusgrafiikka
INF2KJ010 5
    Journalistinen työ JOU2KJ031 (6)
    Journalistinen projekti 5 JOU2KJ031E 1
    Journalismin erityisalueita JOU2KJ009 3
    International Economy and the EU TAI ECO2KJ006 3
    EU ja kansainväliset järjestöt ECO2KJ004 3
    Cultures in Contact CUL2KJ001 3
    Vaihtoehtoiset kieliopinnot    
    PR Chinese CHI4LE003 3
    Politiikan ja hallinnon englanti ENG4KJ005 3
    Suomi-Ranska -kulttuuritietous FRE4LS008 3
    Saksankielisen Euroopan talousviestintä GER4LS040 4
    Venäjä-tietous RUS8LS023 3
    Espanjan yritysviestintä SPA4LS010 3
    Norden i dag TAI SWE8LS015 3
    Ajankohtaisruotsi SWE8LS002 3
    Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso COM2KJ010 (3)
    Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso COM2KJ010 1
    Vaihtoehtoiset ammattiopinnot *)   6
6. lukukausi   30
    Opinnäytetyö THE7KJ001 5
    Tutkimusmenetelmät vir MET2KJ003 3
    Laskentatoimen perusteet ja tilinpäätösanalyysi ACC2KJ001 3
    Työharjoittelu PLA6KJ001 15
    Vapaasti valittavat opinnot   4
7.lukukausi   30
    Talousjuttujen kirjoittaminen JOU2KJ027 6
    Opinnäytetyö THE7KJ001 10
    Corporate Finance and Securities Markets WOR2KJ007 3
    Toimittaja työyhteisön jäsenenä LEA1KJ001 3
    Vaihtoehtoiset kieliopinnot    
    Chinese Business Culture CHI4LE004 3
    Englannin taloustekstit ENG4KJ004 3
    Ranskan talousviestintä FRE4LS030 4
    Saksankielisen Euroopan kulttuuriportfolio GER8LS082 3
    Sanomalehtivenäjä RUS8LS045 3
    Latinalaisen Amerikan talous ja yhteiskunta SPA4LS046 4
    Vapaasti valittavat opinnot   5
8. lukukausi   30
    Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso COM2KJ010 (3)
    Opinto- ja urasuunnittelun opintojakso COM2KJ010 1
    Työharjoittelu PLA6KJ002 15
    Vaihtoehtoiset ammattiopinnot *)   3
    Vapaasti valittavat opinnot   11
Yhteensä   240
*) 12 op seuraavista opintojaksoista: Vaihtoehtoiset
ammattiopinnot
  12
    Opiskelijalehden toimittaminen JOU4KJ001 2-7
    Verkkolehden toimittaminen JOU4KJ002 3-6
    Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 1 JOU4KJ003 3
    Osuuskuntayrittäjyys toimittajille 2 JOU4KJ004 3
    Toimittaja yrittäjänä ja journalistinen projekti JOU4KJ005 3-5
    Fiktion keinot journalismissa JOU4KJ006 3
    Toimittajan esiintymistaito JOU4KJ008 3
    Radiotyön perusteet JOU4KJ009 3
    Radiotyön jatko JOU8KJ128 3-5
    TV-työn perusteet JOU4KJ010 3
    TV-työn jatko JOU8KJ130 3-5
    Journalism in the Digital Age JOU8KJ125 3
    Journalistisen kirjoittamisen palauteklinikka JOU4KJ012 3
    StartUp School - Idea Camp WOR8HH002 3
    StartUp School - Boot Camp WOR8HH004 3
    StartUp School - Building Business Networks WOR8HH006 3
    StartUp School - Creating Customer Contacts WOR8HH007 3
    StartUp School - Starting Your Own Business WOR8HH008 3
    StartUp School - Supporting Your Growth WOR8HH009 3