Olet täällä

Opintojaksoluettelo OPS2016

Opintojaksoluettelo OPS2016

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa noudatetaan syksystä 2016 lähtien uutta opetussuunnitelmaa.
 

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma Tunnus Opinto-
pisteet
Perusopinnot    
  Pakolliset perusopinnot    
    Englannin liikekieli ENG1LS201 5
    Johdon assistentti tekstitaiturina FIN1LS201 5
    Liiketoimintaympäristö tutuksi BUS1LS201 10
    Ruotsin liikekieli 1 - kirjallinen osa
Ruotsin liikekieli 1 - suullinen osa
SWE4LS201A
SWE4LS201B
2,5
2,5
    Työelämän tuloksellinen viestintä COM1LS101 5
    Työvälineohjelmat 1 TOO1LS201 5
    Työvälineohjelmat 2 TOO1LS202 5
    Yrityksen prosessit BUS1LS202 10
         
  Vaihtoehtoiset perusopinnot    
    Chinese Business Communication 1 CHI4LE201 5
    Chinese Business Communication 2 CHI4LE202 5
    Espanjan liikekieli 1 SPA4LS201 5
    Espanjan liikekieli 2 SPA4LS202 5
    Ranskan liikekieli 1 FRE4LS201 5
    Ranskan liikekieli 2 FRE4LS202 5
    Ruotsin liikekieli 2 SWE4LS202 5
    Saksan liikekieli 1 GER4LS201 5
    Saksan liikekieli 2 GER4LS202 5
    Venäjän liikekieli 1 RUS4LS201 5
    Venäjän liikekieli 2 RUS4LS202 5
         
Ammattiopinnot    
  Pakolliset ammattiopinnot    
    Ammatillinen kasvu SER2LS210 2
    Assistentti palveluosaajana SER2LS201 10
    Englannin liikeviestintä ENG2LS202 5
    Englannin yritysviestintä ENG2LS201 5
    ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 1 TOO2LS201 5
    ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 2 TOO2LS202 5
    Kansainvälinen liiketoimintaympäristö COM2LS202 5
    Strateginen yritystoiminnan kehittäminen BUS2LS202 5
    Tuloksellinen tapahtuma >SER2LS202 5
    Viestinnällä vaikuttaminen COM2LS201 5
    Yritystoiminnan suunnittelu BUS2LS201 5
       
  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot    
    Ajankohtaista työelämän juridiikkaa LAW4LS202 5
    Developing Entrepreneurial Mindset WOR8HH101 5
    HRM Project LEA4LE202 5
    HRM projekti (keväällä) LEA4LS202 5
    Ihmiset organisaation voimavarana (syksyllä) LEA4LS201 5
    Kansainväliset kongressit ja konferenssit (syksyllä) SER4LS201 5
    Latinalainen Amerikka liiketoimintaympäristönä SPA4LS203 5
   

Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut (keväällä)
Creative Solutions in Marketing and Communications

COM4LS202
COM4LE202
5
    Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut (keväällä)
Creative Solutions in Marketing and Communications
MAR4LS202
MAR4LE202
5
    Markkinointi - käytännöt ja verkostot (syksyllä) MAR4LS201 5
    Marketing and Networks (keväällä) MAR4LE201 5
    Varmuutta viestintään - osaajasta ammattilaiseksi (syksyllä) COM4LS201 5
    Ruotsinkielinen liiketoimintaympäristö SWE4LS203 5
    Ranskankielinen liiketoimintaympäristö FRE4LS203/a> 5
    Saksankielinen liiketoimintaympäristö GER4LS203 5
    Tapahtumanjärjestämisen johtaminen (syksyllä) SER4LS202 5
    Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö RUS4LS203 5
    Yrityksen oikeudelliset vastuut LAW4LS201 5
         
Vapaasti valittavat opinnot    
    Big data –analytiikka ja viestinnän uudet kanavat ja alustat COM8LS222 5
    Business English ENG8HH001 3
    Chinese for Beginners 1 CHI8LE210 5
    Chinese for Beginners 2 CHI8LE220 5
    Espanjan perusteet 1 SPA8LS210 5
    Espanjan perusteet 2 SPA8LS220 5
    Espanjan käännösharjoituksia SPA8LS001 5
    EU-tapahtuma-avustajana toimiminen SER8LS002 5
    Excelin hyödyntäminen johdon assistentin työssä TOO8LS100 3
    Käytännön assistenttityö SER8LS110 3
    Kyrillinen tekstinkäsittely RUS8LS107 3
    Luova kirjoittaminen oppimisen tukena FIN8LS001 3
    Nordisk handel IBU8LS005 6
    Palkkahallinnon perusteet ACC8LS222 2
    Portfolio Suomen kulttuurista saksaksi GER8LS107 3
    Project Work C: SLUSH WOR8LS006 3
    Project Work Siipi: SLUSH WOR8LS009 3
    Project Work PreR: SLUSH WOR8LS007 3
    Project Work R: SLUSH WOR8LS008 3
    Project Work StartUp Arctic WOR8LS003 3
    Project Work Team Lead SLUSH WOR8LS220  
    Projektiassistenttina toimiminen LEA8LS040 3
    Ranskan perusteet 1 FRE8LS210 5
    Ranskan perusteet 2 FRE8LS220 5
    Saksan käännösharjoituksia GER8LS081 3
    Saksankielisen Euroopan kulttuuriportfolio GER8LS082 3
    Saksan perusteet 1 GER8LS210 5
    Saksan perusteet 2 GER8LS220 5
    StartUp School - Developing Entrepreneurial Mindset WOR8HH022 5
    StartUp School - Find Your Strengths WOR8HH032 5
    StartUp School - From Idea to Prototype  WOR8HH037 5
    StartUp School - Pitching Camp WOR8HH023 3
    StartUp School - Workshops for Action  WOR8HH039 5
    StartUp School - koko tarjonta StartUp School 1-5
    Suomi-tietous ranskaksi FRE8LS028 3
    Tai Chi and Chinese Health Philosophy VAP8LS001 3
    Taloushallinnon työelämäprojekti ACC4LS222 4
    Tapahtuma-avustajana toimiminen SER8LS112 1
    Understanding Chinese Culture CHI8LE007 3
    Venäjän perusteet 1 RUS8LS210 5
    Venäjän perusteet 2 RUS8LS220 5
    Visuaalisen viestinnän työkaluja TOO8LS111 3
    Työelämän toimeksianto: tiiminvetäjä Arctic WOR8LS004 2
    Työelämän toimeksianto: tiiminvetäjä SLUSH WOR8LS005 5
    Yrityksen suunnittelu ja työelämäprojekti: Arctic WOR8LS002 3
    Yritysprojektin toteuttaminen LEA8LS042 3
         
Työharjoittelu    
    Työharjoittelu PLA6LS003 30
Opinnäytetyö    
    Opinnäytetyö, johtaminen ja HR THE7LS102 15
    Opinnäytetyö, Juridiikka THE7LS107 15
    Opinnäytetyö, Kokoukset ja tapahtumat THE7LS103 15
    Opinnäytetyö, Markkinointi, myynti ja palvelu THE7LS104 15
    Opinnäytetyö, Taloushallinto THE7LS106 15
    Opinnäytetyö, Yhteisöviestintä THE7LS105 15
    Opinnäytetyö, Yrittäjyys THE7LS101 15