Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma (opetussuunnitelma 2015)

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma (opetussuunnitelma 2015)

Opinnot rakentuvat seuraavasti:Opinnot Laajuus
Perusopinnot (PO) 60 op
Ammattiopinnot (AO) 90 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Työharjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 210 op

Restonomiopinnot kestävät 3,5 vuotta. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot johtavat tutkintoon, jonka nimike on restonomi (AMK).

Hotelli-, ravintola-, ja matkailualan koulutusyksikön opetussuunnitelma on rakentunut moduuleista, jotka ovat laajoja, pääosin 5–9 opintopisteen kokonaisuuksia. Moduulit linkittävät osaamisia luonnollisella tavalla suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Restonomiopintojen moduulien näkökulma on aina hotelli-, ravintola- ja matkailualassa, ja alaa voidaan koulutuksissa tarkastella joko kokonaisuutena tai tarkemmin esimerkiksi hotellialan, ravintola-alan, matkailualan tai ruokatuotannon näkökulmasta. Osaamiset kuvataan jokaisessa moduulissa viiden osaamisen kokonaisuutena ja arviointi perustuu näiden osaamisten arviointiin.

Moduulit jakautuvat opetussuunnitelmassa seuraavasti:

  • erikoistumisalamoduulit (45 op)
  • täydentävät moduulit (105 op)
  • vapaasti valittavat opinnot (15 op)
  • työharjoittelu (30 op)
  • opinnäytetyö (15 op).

Kaikki erikoistumisalamoduulit sekä 35 opintopistettä täydentävistä moduuleista ovat ammattiopintoja. Loput täydentävät moduulit ovat perusopintoja.

Tutustu yksityiskohtaisemmin päivätoteutuksen opintojen rakenteeseen ja monimuotototeutuksen opintojen rakenteeseen.