Olet täällä

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys OPS2016

Opintojen suositeltava suoritusjärjestys OPS2016

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa noudatetaan syksystä 2016 lähtien uutta opetussuunnitelmaa (OPS2016). Alla olevat tiedot koskevat syksyllä 2016 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita.

Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma Tunnus Opinto-
pisteet

1. lukukausi: "Osaan toimia työympäristössäni"

 

30

  Liiketoimintaympäristö tutuksi BUS1LS201 10
  Työvälineohjelmat 1 TOO1LS201 5
  Työelämän tuloksellinen viestintä COM1LS101 5
  Ruotsin liikekieli 1 - kirjallinen osa
Ruotsin liikekieli 1 - suullinen osa
SWE4LS201 2,5
2,5
  Yksi valinnainen kieli seuraavista vaihtoehdoista (jos ruotsi A1-kieli*, ei valita):   (5)
       Chinese Business Communication 1 CHI4LE201 5
       Espanjan liikekieli 1 SPA4LS201 5
       Ranskan liikekieli 1 FRE4LS201 5
       Saksan liikekieli 1 GER4LS201 5
       Venäjän liikekieli 1 RUS4LS201 5
  Vapaavalintaisia 5 op, jos ruotsi on toinen valinnaisista kielistä   5

2. lukukausi: "Osaan toimia tuloksellisesti tiimin jäsenenä"

30

  Englannin liikekieli ENG1LS201 5
  Johdon assistentti tekstitaiturina FIN1LS201 5
  Työvälineohjelmat 2 TOO1LS202 5
  Yrityksen prosessit BUS1LS202 10
  Yksi valinnainen kieli seuraavista vaihtoehdoista:   (5)
       Chinese Business Communication 2 CHI4LE202 5
       Espanjan liikekieli 2 SPA4LS202 5
       Ranskan liikekieli 2 FRE4LS202 5
       Ruotsin liikekieli 2 SWE4LS202 5
       Saksan liikekieli 2 GER4LS202 5
       Venäjän liikekieli 2 RUS4LS202 5

3. lukukausi: "Osaan toimia tuloksellisesti tiimin jäsenenä"

30

  Assistentti palveluosaajana SER2LS201 10
  Englannin yritysviestintä ENG2LS201 5
  Viestinnällä vaikuttaminen COM2LS201 5
  Yritystoiminnan suunnittelu BUS2LS201 5
  Toinen valinnainen kieli seuraavista vaihtoehdoista:   (5)
       Chinese Business Communication 1 CHI4LE201 5
       Espanjan liikekieli 1 SPA4LS201 5
       Ranskan liikekieli 1 FRE4LS201 5
       Saksan liikekieli 1 GER4LS201 5
       Venäjän liikekieli 1 RUS4LS201 5

4. lukukausi: "Osaan tarttua toimeen proaktiivisesti"

30

  ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 1 TOO2LS201 5
  Englannin liikeviestintä ENG2LS202 5
  Tuloksellinen tapahtuma SER2LS202 5
  Yksi opintojakso seuraavista vaihtoehdoista:   à 5 op
  Johtaminen ja HR    
       Ihmiset organisaation voimavarana (tarjolla syksyllä)
     HR Management (tarjolla keväällä)
LEA4LS201
LEA4LE201
5
5
  Juridiikka    
       Yrityksen oikeudelliset vastuut LAW4LS201 5
  Kokoukset ja tapahtumat    
       Kansainväliset kongressit ja konferenssit (tarjolla syksyllä)
     International Conferences and Congresses (tarjolla keväällä)
SER4LS201
SER4LE201
5
5
  Markkinointi, myynti ja palvelu    
 

     Markkinointi - käytännöt ja verkostot (tarjolla syksyllä)
     Marketing and Networks (tarjolla keväällä)

MAR4LS201
MAR4LE201

5
5
  Taloushallinto    
       Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen ACC4LS201 5
  Yhteisöviestintä    
       Varmuutta viestintään - osaajasta ammattilaiseksi (tarjolla syksyllä)
     Building Communication Competence and Confidence (tarjolla keväällä)
COM4LS201
COM4LE201
5
5
  Yrittäjyys    
       Vaihtoehtoinen yrittäjyyttä tukeva erikseen sovittava opintojakso   5
  Valinnainen seuraavista vaihtoehdoista:   (5)
       Chinese Business Environment CHI4LE203 5
       Latinalainen Amerikka liiketoimintaympäristönä SPA4LS203 5
       Ranskankielinen liiketoimintaympäristö FRE4LS203 5
       Ruotsinkielinen liiketoimintaympäristö SWE4LS203 5
       Saksankielinen liiketoimintaympäristö GER4LS203 5
       Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö RUS4LS203 5
  Valinnainen seuraavista vaihtoehdoista:   (5)
       Chinese Business Communication 2 CHI4LE202 5
       Espanjan liikekieli 2 SPA4LS202 5
       Ranskan liikekieli 2 FRE4LS202 5
       Ruotsin liikekieli 2 SWE4LS202 5
       Saksan liikekieli 2 GER4LS202 5
       Venäjän liikekieli 2 RUS4LS202 5

5. lukukausi: "Osaan tarttua toimeen proaktiivisesti"

30

  Työharjoittelu PLA6LS003 30

6. lukukausi: "Osaan suunnitella ja kehittää"

30

  ICT-sovellusohjelmat myynnin ja palvelun tukena 2 TOO2LS202 5
  Yksi opintojakso seuraavista vaihtoehdoista:   à 5 op
  Johtaminen ja HR    
       HRM-projekti (tarjolla syksyisin)
     HRM Project (tarjolla keväällä)
LEA4LS202
LEA4LE202
5
  Juridiikka    
       Ajankohtaista työelämän juridiikkaa LAW4LS202 5
  Kokoukset ja tapahtumat    
       Tapahtumajärjestämisen johtaminen (tarjolla syksyllä)
     Events Management (tarjolla keväällä) 
SER4LS202
SER4LE202
5
  Markkinointi, myynti ja palvelu    
       Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut (tarjolla syksyisin)
     Creative Solutions in Marketing and Communications (tarjolla
     keväisin)
MAR4LS202
MAR4LE202
5
  Taloushallinto    
       Opettajan kanssa erikseen sovittava opintojakso   5
  Yhteisöviestintä    
       Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut (tarjolla syksyisin)
     Creative Solutions in Marketing and Communications (tarjolla
     keväisin)
COM4LS202
COM4LE202
5
  Yrittäjyys    
       Vaihtoehtoinen yrittäjyyttä tukeva erikseen sovittava opintojakso   5
  Opinnäytetyö    
       Opinnäytetyö, Johtaminen ja HR THE7LS102 15
       Opinnäytetyö, Juridiikka THE7LS107 15
       Opinnäytetyö, Kokoukset ja tapahtumat THE7LS103 15
       Opinnäytetyö, Markkinointi, myynti ja palvelu THE7LS104 15
       Opinnäytetyö, Taloushallinto THE7LS106 15
       Opinnäytetyö, Yhteisöviestintä THE7LS105 15
       Opinnäytetyö, Yrittäjyys THE7LS101 15
  Yksi toinen kieli seuraavista vaihtoehdoista:   (5)
       Chinese Business Environment CHI4LE203 5
       Latinalainen Amerikka liiketoimintaympäristönä SPA4LS203 5
       Ruotsinkielinen liiketoimintaympäristö SWE4LS203 5
       Ranskankielinen liiketoimintaympäristö FRE4LS203 5
       Saksankielinen liiketoimintaympäristö GER4LS203 5
       Venäjänkielinen liiketoimintaympäristö RUS4LS203 5

7. lukukausi: "Osaan suunnitella ja kehittää"

30

  Kansainvälinen liiketoimintaympäristö COM2LS202 5
  Strateginen yritystoiminnan kehittäminen BUS2LS202 5
  Ammatillinen kasvu SER2LS210 2
  Vapaasti valittavia 18 op, jos otti ruotsin yhdeksi valinnaiseksi kielekseen   18
Yhteensä   210