Olet täällä

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

Opetushallituksen rahoittamat koulutukset

Hankkeiden koulutukset ovat  pääsääntöisesti Opetushallituksen rahoittamaa Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksuttomia. KULTI-hankketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja  se sisältää 50 € osallistumismaksun. Hankkeet toteutetaan pääosin aidoissa ympäristöissä työpaikoilla. Hankkeiden koulutuksista vastaa Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja verkostossa on mukana myös yhteistyökumppaneita.

Hankkeiden koulutusosioita järjestetään avoimina toteutuksina sekä organisaatioille tarvelähtöisesti yhdessä suunnitellen ja aikatauluttaen.

Käy tutustumassa sivustoihimme ja ilmoittaudu mukaan. Tai ota yhteyttä - suunnitellaan teille oma toteutus!

Hankkeiden omat nettisivut aukevat otsikosta.
 

Taideopettajat vapaan sivistystyön pedagogeina

Koulutus tarjoaa kansalaisopistojen taideopettajille  konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon ja sen tuomien muutosten arvioimiseen. Osallistujien palaute- ja ohjaustaitoa kehitetään vertaistoiminnan avulla. Koulutuksen myötä syntyvät taideaineiden opettajien verkostot vahvistavat opettajien sitoutuneisuutta ja motivaatiota oman toiminnan kehittämiseen.

Tasa-arvoa ja reformia

Tasa-arvoa ja reformia -hanke järjestää konsultoivaa tasa-arvokoulutusta ja tuottaa tasa-arvoa edistävää materiaalia yhdessä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Rerformin mukanaan tuomia painopisteitä ovat opintojen henkilökohtaistaminen ja työssä järjestettävän koulutuksen kehittäminen.

Kohti reformia

Kohti reformia -koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä ja esimiehiä toimintakulttuurin muutoksessa ammatillisen koulutuksen reformin tuomien vaatimusten mukaisesti.

Onnistu reformin johtajana

Ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää myös johtamisen reformia. Muutos haastaa johtoryhmien valmiudet. Koulutus linkittää osallistujien henkilökohtaisen osaamisen ja sen kehittymisen oppilaitoksessa käynnissä oleviin muutoksiin.
 

Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä lähiesimiehen roolin painopiste muuttuu hyvää ilmapiiriä tukevaksi ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi.

Mistä on hyvät johtajat tehty

Osaatko johtaa osaamista? Johtaminen on organisaation vaikuttavin prosessi kaikissa tilanteissa - tässä koulutuksessa perehdytään voimavarainventaario -menetelmään ja konkretisoidaan reflektion merkitystä esimies- ja työyhteisötaidoissa sekä vahvistetaan johtamisosaamista ja itsensä johtamista.

Tule mukaan rakentamaan kanssamme Happy Street Buffet!

Ihmisoikeudet haltuun!

Hankkeen tarkoituksena on kehittää perus- ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ihmisoikeusperustaisuutta ja osallistavaa toimintakulttuuria sekä edistää yhdenvertaisuutta. Koulutuksessa kehitetään ja vahvistetaan demokratiaan ja ihmisoikeuksiin perustuvaa oppilaitoskulttuuria ja henkilöstön osaamista.

Erityispedagogiikan hyödyntäminen maahanmuuttajien opetuksessa - ERMO-hanke

Koulutuksessa ideoidaan ja ja tutustutaan tapoihin käyttää erilaisia erityispedagogisia menetelmiä maahanmuuttajien opetukseen ja osaamisen tunnistamiseen.

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää uraohjauksen tehtävissä toimivien eri alojen ammattilaisten osaamista sekä asiantuntijuutta.  Koulutus tuo moninaiselle ohjauksen koulutuskentälle aivan uudentyyppisen koulutuksen, jolla vastataan työelämän esiin nostamaan koulutustarpeeseen.