Olet täällä

Kulttuurinen monimuotoisuus

Kulttuurinen monimuotoisuus

Erityisopetusta monikulttuurisille opiskelijoille - ERMO-hanke,  on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutushanke.  Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on oppia

  • tunnistamaan ja ymmärtämään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osaamista ja oppimisvalmiuksia sekä oppimista vaikeuttavia tekijöitä
  • ymmärtämään ja huomioimaan maahanmuuttajien erilaisia elämäntilanteita
  • ideoita ja tapoja käyttää erilaisia erityispedagogisia menetelmiä maahanmuuttajien opetukseen ja osaamisen tunnistamiseen
  • kehittämään yksilöllisiä polkuja ja tukitoimia
  • kehittämään osaamistasi vasta maahan tulleiden opiskelijoiden sekä erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien opetuksessa ja ohjauksessa.

Tarkempia tietoja hankkeen sivulta:

Erityisopetusta monikultuurisille opiskelijoille - ERMO-hanke