Olet täällä

Kulttuurinen monimuotoisuus

Kulttuurinen monimuotoisuus

ERMO2 - Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille oli Opetushallituksen rahoittama koulutushanke, ja se päättyi 31.12.2019.

Hankkeen tavoitteena oli sujuvoittaa tukea tarvitsevien maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, kehittää yksilöllisiä polkuja suorittaa tutkinto ja siirtyä työelämään. Hankkeen päätoteuttaja oli Ammattiopisto Spesia ja koulutukset totetutti yhteistyönä Haaga-Helia, Ammattiopisto Spesia sekä Ammattiopisto Live.

Hankkeen koulutukset lisäsivät opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoa ja osaamista tunnistaa opiskelijoiden oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja erityisen tuen tarpeita sekä kehittivät heille sopivia opetus- ja ohjausmenetelmiä tukemaan yksilöllisiä opintopolkuja.

Kielitietoisen opetuksen hyödyntäminen ja monikielisyyden huomioiminen oppimisen ja työllistymisen resurssina tuki opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja.

Hankkeessa toteutettiin 10 opintopisteen koulutuskokonaisuus kaksi kertaa eri alueella.

Koulutukseen kuului neljä osoita, jotka sisälsivät lähipäiviä, webinaareja, etätyöskentelyä sekä omaa ja orgnisaation toimintaa kehittäviä oppimistehtäviä.