Olet täällä

Mobile Services for Tourism

Mobile Services for Tourism

Hanke on osa Digile Oy:n Digital Services ohjelman MIDEaaS-konsortiota. Tämän hankkeen puitteissa kehitetään Lean Startup-menetelmällä Vaadin-teknologiaa hyödyntäen skaalautuva palvelu, jonka kautta matkailuyritykset voivat luoda omia mobiili-oppaita omalla sisällöllään. Lisäksi mobiilipalveluiden liiketoiminnallista potentiaalia, loppukäyttäjien kokemuksia ja käyttöönoton malleja on selvitetty useiden yrityspilottien kautta sekä kytkemällä tutkimustoimintaa osaksi kursseja, opinnäytetöitä ja työharjoitteluja.

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää paikkatietoa hyödyntäviä mobiilipalveluita matkailusektorin käyttöön. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mobiiliratkaisujen liiketoimintahyötyjä, ansaintamalleja sekä nopean tuotekehityksen keinoja erityisesti pienten ja keskisuurten matkailu- ja hotelliyritysten näkökulmasta.

Hankkeen tuloksena syntyy mobiili-opas pilottiversioita, Software as a Service-ratkaisukokonaisuus, liiketoimintakonsepteja, nopean tuotekehityksen malli, julkaisuja ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Lue lisää hankkeessa tuotetusta melojille tarkoitetusta navigointipalvelusta
 

Hankkeen nimi: Mobile Services for Tourism
Painopistealue: Digitaalisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden uudet ratkaisut

Koordinaattori: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö HAAGA-HELIAssa: Ari Alamäki

Kesto: 2012-2014
Kotisivu: www.guideontrail.com
Kumppanit: Vaadin Oy, Natura Viva, Karttakeskus Oy, Whatamap Oy, MIDEaaS-projekti ja muut pilottiyritykset
Rahoittaja: DIGILE Oy (Tekes), HAAGA-HELIA