Olet täällä

TouNet

TouNet

- Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

Hankkeen tavoitteena on  vahvistaa matkailualan aluekeskittymien kilpailukykyä edistämällä toimijoiden verkottumista Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa sekä Itämeren alueella. Projekti rakentuu yhteistyön rakentamiseen alueiden ja alueiden yritysten välillä eri toimenpiteissä, jotka edesauttavat verkostoitumista ja tiedon jakamista. Hanke edistää innovaatiotoimintaa rakentamalla innovaatioverkoston matkailutoimialalle Etelä-Suomeen. Alueen yrittäjyyttä kehitetään kohti kansainvälisiä (Venäjän) markkinoita ja aktivoidaan uusia poikkitieteellisiä yhteyksiä/yrityksiä (matkailu ja teknologia -matchmaking). Alueella pyritään myös saamaan yhteinen ääni matkailumarkkinoinnillisesti mm. kartoittamalla yhteisen aluehallintajärjestelmän kiinnostavuus alueiden kesken.

Projektin tavoitteena on

  • Matkailuyhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen
  • Matkailuliiketoiminnan kehittäminen
  • Matkailuinnovaatioiden kehittäminen ja ennakoimisen lisääminen

Hankkeessa on neljä osatoteuttajaa;

- Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Innovation Oy Ltd)
- Haaga-Helia AMK
- Lahti Region Oy
- Turku Touring

Uudenmaan liitto toimii hankkeen hallinnoijana. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta (EAKR), alueen kunnilta ja hallinnoivilta organisaatioilta sekä Päijät-Hämeen alueella yrityksiltä. EAKR -rahoitus kanavoituu hankkeeseen Päijät-Hämeen liiton kautta.
 

Hankkeen nimi: TouNet (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region)
Painopistealue, ala: Palvelun ja myynnin uudet ratkaisut, matkailuala, hotelli- ja ravintola-ala

Koordinaattori: Uudenmaan liitto (31.12.2013 saakka Culminatum Innovation Oy Ltd)
Yhteyshenkilöt HAAGA-HELIAssa: Eva Holmberg ja Leena Grönroos

Kesto: 1.4.2013 - 30.6.2014
Kotisivu:  http://tounethanke.wordpress.com/osahankkeet/
Kumppanit: Uudenmaan liitto, Lahti Region, Turku Touring
Rahoittaja: Päijät-Hämeen liitto, Euroopan aluekehitysrahasto