Olet täällä

Neuvottelukunta

Neuvottelukunta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toimii neuvottelukunta, jonka tehtävänä on kehittää opettajankoulutusta, täydennyskoulutusta ja TKI- työtä sekä valmistella opettajankoulutusta koskevia asioita ammattikorkeakoulun hallitukselle. Neuvottelukunta on myös yksi kanava yhteydenpitoon opettajakorkeakoulun sidosryhmien kanssa.
 
Ammatillisen opettajakorkeakoulun neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä. Jäsenet edustavat elinkeinoelämää, koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja opettajakorkeakoulua.
 
Neuvottelukunnan yksi jäsen edustaa opiskelijoita. Varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Opiskelijajäsenten toimikausi on 1.8.2016 - 31.7.2017.  Neuvottelukunta kokoontuu 4-5- kertaa vuodessa. 
 
Neuvottelukunnan jäsenet:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja, Tiina Immonen, rehtori, MERCURIA Kauppiaitten Kauppaopisto
Johanna Holvikivi, johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu                        
Leena Mäkelä, rehtori, Stadin ammattiopisto
Leila Pehkonen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Mika Tuuliainen, koulutusasioiden päällikkö, Suomen yrittäjät
Antti Virtanen, kuntayhtymäjohtaja, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Sirkka Wiman, rehtori, Omnia ammattiopisto

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillisen opettajakorkeakoulun edustajat:
Jari Laukia, johtaja
Mika Saranpää, koulutuspäällikkö
Liisa Vanhanen-Nuutinen, yliopettaja
Heli Potinkara, yliopettaja, (varajäsen)

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijaedustajat:
Kari Leivo, opettajaopiskelija
Jyri lindroos, opettajaopiskelija (varajäsen)

Neuvottelukunnan sihteeri, johdon assistentti Karin Nieminen