Olet täällä

Naiset tasa-arvoisesti työelämään- NAU!

Naiset tasa-arvoisesti työelämään- NAU!
"Haaga-Helian roolina hankkeessa on tehdä selvityksiä ammattikorkeakoulujen tasa-arvosuunnitelmista ja niiden toteutumisesta."

Naiset tasa-arvoisesti työelämään hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on vertikaalisen tasa-arvon kehittämisessä. Hankkeen toteuttamisen päätoimialoja ovat tekniikan, liiketalouden ja turva- ja riskienhallinta-alat.

Hankkeessa tuotetaan ja levitetään tutkittua tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja kehitetään sukupuolitietoista uraohjausta ja naisopiskelijoita hyödyttäviä opintojen aikaisia työelämäyhteistyön muotoja sekä korkeakoulujen tasa-arvotyötä. Lisäksi tuetaan korkeakoulutettujen naisten urapolkuja ja yrittäjyyttä yhdessä työelämän edustajien kanssa sekä lisätään korkeakoulujen ja yritysten työntekijöiden ymmärrystä yhdenvertaisuuteen liittyvistä rakenteista ja tiedostamattomista vääristymistä (unconscious bias).

Haaga-Helian roolina hankkeessa on tehdä selvityksiä ammattikorkeakoulujen tasa-arvosuunnitelmista ja niiden toteutumisesta. Kerätyn aineiston ja kokemusten pohjalta luodaan korkeakoulujen erityispiirteet huomioon ottavia työvälineitä tasa-arvosuunnitteluun sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen korkeakouluissa. Järjestämme konsultoivalla työotteella tehtäviä sukupuolitietoisia uraohjauskoulutuksia ammattikorkeakoulujen henkilöstölle.  Lisäksi kehitämme Work & Study mallia yritysyhteistyönä erityisesti liiketalousopiskelijoiden näkökulmasta.

Haaga-Helian projektiryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: projektipäällikkö Merja Drake, Päivi-Katriina Juutilainen, Johanna Luostarinen ja Liisa Vanhanen-Nuutinen.

 

Koordinaattori: Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö (HH): Merja Drake
Kesto: 2020-2022
Kumppanit:Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Aalto korkeakoulusäätiö, Tekniikan akateemiset ja Tampereen korkeakoulusäätiö.
Rahoittaja: ESR