Olet täällä

Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet
 • Adult Education and Company Internal Training (ADECO)
  Tavoitteena on tutkintokoulutuksen laadun ja tuottavuuden parantaminen uutta teknologiaa ja syvällistä tutkimusta hyödyntäen.

 • Developing teachers' skills on coaching, e-environments and entrepreneurship (E-DECO)
  Tavoitteena on edistää ja siirtää olemassa olevia, e-ympäristössä tapahtuvia innovatiivisia yrittäjyysvalmennuksen oppimismenetelmiä ja opetusosaamista ammatillisten opettajien kentässä.

 • From borders to shared space (BOSS)
  Tavoitteena on rakentaa toimivia ja pysyviä tutkimus- ja kehittämisverkostoja Suomen raja-alueilla (Baltia, Pohjoismaat, Venäjä) ammattikorkeakoulujen ja yritysten välille.

 • Mobiilisti
  Tavoitteena on selvittää, millaisia työvälineitä ja ympäristöjä mobiili oppija tarvitsee oman oppimisensa tukemiseen ja osoittamiseen.

 • Suomen Verkko-Opisto
  Suomen Verkko-Opisto edistää digitaalista oppimista kaikilla oppilaitostasoilla

 • TKI-osaajavalmennus
  Tavoitteena on luoda valmennusohjelma ja toimintamalli, joka vahvistaa ammattikorkeakoulujen roolia kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan toteuttajina. 

 • YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi
  Tavoitteena on hyödyntää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaryhmien monialaisuutta työelämäprojekteissa ja palveluinnovaatioiden kehittämisessä.
   

Ammatillisen opettajakorkeakoulun hankkeet


 • Verkkovirta - Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä
  Hankkeen tavoitteena on mm. tunnistaa ja kehittää uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen.

 • TEKOA
  Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa -hanke

 • Uutta avointa energiaa
  Hankkeessa kehitetään ja piloitoidaan tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä ja nopeasti muutettavissa oleva täydennyskoulutusmuoto energia-alan tarpeisiin.

 • Learning with Companies (LeWiCo)
  Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida pohjoismaisia työssäoppimismalleja, kehittää uusia, yhteisiä työssäoppimismahdollisuuksia yhteistyössä pohjoismaisten yritysten kanssa, edistää pohjoismaista työssäoppimispedagogiikkaa sekä tuottaa yhteisiä toteutuksia.

 • Looking for informal models for building vocational teachers’ competencies for work and at work (LoiMoCo)
  Hankkeen tavoitteena on tutkia, jakaa ja yhdessä jopa tuottaa erilaisia systemaattisen informaaleja toimintatapoja ammatillisen opettajan osaamisen kehittämiseen työssä. Osallistuvat organisaatiot jakavat järjestettävissä työpajoissa omia toimintatapojaan ja osallistujat pääsevät kokeilemaan sekä arvioimaan niiden kantavuutta omissa organisaatiossaan.