Olet täällä

LoiMoCo

LoiMoCo
Hankkeen tavoitteena on tutkia, jakaa ja yhdessä jopa tuottaa erilaisia systemaattisen informaaleja toimintatapoja ammatillisen opettajan osaamisen kehittämiseen työssä.

LoiMoCo, Looking for informal models for building vocational teachers’ competencies for work and at work on Nordplus rahoittama pohjoismainen hanke, jossa tutkitaan nimensä mukaisesti sellaisia toimintatapoja, joiden avulla ammatilliset opettajat kehittävät informaaleissa tiloissa ja prosesseissa omaa osaamistaan työssään. Mukana hankkeessa ovat Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Prakticumin (ruotsinkielinen ammattiopisto) lisäksi Virosta Tarton yliopisto ja  Võrumaa ammatillinen koulutuskeskus sekä Norjasta Oslon ja Akerhusin yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on tutkia, jakaa ja yhdessä jopa tuottaa erilaisia systemaattisen informaaleja toimintatapoja ammatillisen opettajan osaamisen kehittämiseen työssä. Osallistuvat organisaatiot jakavat järjestettävissä työpajoissa omia toimintatapojaan ja osallistujat pääsevät kokeilemaan sekä arvioimaan niiden kantavuutta omissa organisaatiossaan.

Hankkeen ensimmäinen työpaja oli  Helsingissä 12 –14.1.2015. Tätä työpajaa muistuttava intensiivityöpaja oli 7.5. myös Helsingissä. Loimoco-ryhmä osallistuu NordYrk-konferenssiin 10. – 12.6.2015 Helsingissä pitämällä siellä työpajan osallistujille. Tämän lisäksi on suunniteltu työpajat Osloon syyskuussa 2015 ja huhtikuussa 2016 Tartoon.

Hankkeen nimi:  Looking for informal models for building vocational teachers’ competencies for work and at work (LoiMoCo)
Painopiste, ala: oppimisen uuden ratkaisut

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektikoordinaattori: Merja Alanko-Turunen

Kesto 2014- 2016

Kumppanit  Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulu ja  Prakticum Suomi lisäksi Tarton yliopisto ja  Võrumaa ammatillinen koulutuskeskus Virosta sekä Norjasta Oslon ja Akerhusin yliopisto

Rahoittaja: Nordplus, Horizontal