Olet täällä

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Hotelli- ja ravintola-alan (keittiömestari) koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus, Hotelli- ja ravintola-alan (keittiömestari) koulutusohjelma, Helsinki, nuoret ja aikuiset (opetussuunnitelma 2010-2014)

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tutkinnon tuottama osaaminen jakautuu koulutusohjelmakohtaiseen erikoisosaamiseen ja yleisiin työelämävalmiuksiin:

Erikoisosaaminen Yleiset työelämävalmiudet
taloudellisen osaaminen itsensä kehittäminen
johtamisosaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
ravintolapalvelu- ja asiakasosaaminen kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen
majoitus- ja ravitsemisalan liiketoimintaosaaminen kehittämistoiminnan osaaminen
ruokatuotanto-osaaminen yhteiskuntavastuun ja eettisen osaaminen
ravitsemus- ja elintarvikeosaaminen  

 

Tutustu hotelli- ja ravintola-alan (keittiömestari) koulutusohjelmasta valmistuneen restonomin osaamisprofiiliin.

Opintojen rakenne ja laajuus

Opinnot rakentuvat seuraavasti:

Opinnot

Opintopisteet
Perusopinnot (PO) 60
Ammattiopinnot (AO) 90
Työharjoittelu 30
Opinnäytetyö 15
Vapaasti valittavat opinnot 15
Yhteensä 210

 

Restonomiopinnot kestävät 3,5 vuotta. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opinnot johtavat tutkintoon, jonka nimike on restonomi (AMK).