Olet täällä

YAMK -koulutus vahvaksi TKI -vaikuttajaksi

YAMK -koulutus vahvaksi TKI -vaikuttajaksi

Työelämän uudistaminen monialaisella kehittämisosaamisella       

Menestyksellinen työelämän kehittämistyö vaatii yhä useammin koulutuksen ja työelämän rajapintaosaamista.  Innovaatiopotentiaali piilee rajapinnoilla, samoin rajapintoihin kätkeytyy työelämän kriittisimmät ongelmat.

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijaryhmien monialaisuutta työelämäprojekteissa ja  palveluinnovaatioiden kehittämisessä. Monialaisuuden hyödyntäminen voi tuottaa sekä palveluinnovaatioita että opiskelijoiden osaamista, joka siirtyy työelämän organisaatioihin uudistamisvoimaksi.

Hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan uusia toimintamalleja sekä opinnäytetöihin että muuhun kehittämistyöhön. HAAGA-HELIAn roolina hankkeessa on  uudistaa  työelämää monialaisella kehittämisosaamisella.

Hankkeen  tuloksena syntyy:

1. eri alojen yhteistyönä työelämää kehittäviä palveluinnovaatioita.
2. työelämää palvelevan monialaisen kehittämisosaamisen kuvaus ja hyvien käytäntöjen mallinnus.
3. vaikuttavuusarviointi siitä, miten oppimisympäristöjen kehittämistyö uudistaa työelämää
4. kansainvälinen vertailu-/benchmarking-raportti monialaisen kehittämisosaamisen soveltamisesta työelämän TKI-hankkeissa

Hankkeen nimi: YAMK- koulutus vahvaksi TKI -vaikuttajaksi

Koordinaattori: Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö HH:ssa: Tuija Toivola

Kesto: 2014-2015
Rahoittaja: OKM