Olet täällä

BOSS - raja-alueiden TKI-verkostojen vahvistaminen

BOSS - raja-alueiden TKI-verkostojen vahvistaminen

From borders to shared space

OKM:n rahoittamaa From borders to shared space (BOSS) -hankkeessa rakennetaan toimivia ja pysyviä tutkimus- ja kehittämisverkostoja Suomen raja-alueilla ammattikorkeakoulujen, yritysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden välille. Tämä pyritään saavuttamaan TKI- ja raja-osaamisen ennakoinnilla sekä luomalla verkostoja työpajojen ja liikkuvuuden avulla.

BOSS-hanketta koordinoi Saimaan ammattikorkeakoulu. HAAGA-HELIAn rooli on toimia Rajatieto-työpaketin koordinoijana sekä edistää TKI-yhteistyötä Baltiassa ja Pohjoismaissa. HAAGA-HELIA on hankkeessa mukana, koska Baltiassa ollaan hyvin edistyksellisiä TKI-toiminnassa. Myös pohjoismainen yhteistyö ja rahoitusinstrumentit kiinnostavat.

– Käytämme työskentelyn apuna nettialustaa, jossa voi jakaa ja työstää tietoa. Innovaatiotyöpajoihin haemme osallistujia rajan molemmilta puolilta. Ennakoivina työkaluina tulemme käyttämään esimerkiksi crowdsourcing-menetelmää, kuvailee HAAGA-HELIAn koordinaattorina toimiva kärkipäällikkö Annica Isacsson Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Toimintatapa: TKI- ja raja-osaamisen ennakointi sekä verkostojen luominen työpajojen ja liikkuvuuden kautta
Tulokset/vaikuttavuus: raja-alueen vaihdot, uudet hankkeet ja kumppanuudet, julkaisut sekä TKI-toimintamallit

Hankkeen nimi: FROM BORDERS TO SHARED SPACE – BOSS /Raja-alueiden TKI-verkostojen vahvistaminen

Koordinaattori: Saimaan ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö HAAGA-HELIAssa: Annica Isacsson

Kesto: 1.12.2013 - 31.12.2015

Kumppanit: Saimaan ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Novia, Lapin ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö