Olet täällä

Ammatillisen opettajankouluttajan työ ja tulevaisuus (OKO)

Ammatillisen opettajankouluttajan työ ja tulevaisuus (OKO)

Ammatilliset opettajakouluttajat kohtaavat työssään ammatillisen koulutuksen muutokset ja niiden vaikutukset opettajan työhön. Opettajankouluttajat ohjaavat opettajaopiskelijoita ja kehittävät ja tutkivat ammatillista koulutusta sekä ammattipedagogiikkaa. Vaikka ammatillisten opettajien työ ja sen muuttuminen on ollut useiden tutkimusten kohteena, opettajankouluttajien työn tutkimus on jäänyt opettajuus-tutkimuksessa katveeseen.

Ammatillisen opettajakouluttajan työ ja tulevaisuus on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteinen tutkimushanke. Tutkimus kohdistuu opettajakouluttajan työn painopisteisiin ja toimintaympäristöihin, opettajakouluttajan osaamishaasteisiin ja osaamisen johtamiseen ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ammatillisen opettajankouluttajan osaamisprofiili ja tuottaa kehittämisehdotuksia opettajankouluttajien työn kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen.

Hankkeen nimi: Ammatillisen opettajankouluttajan työ ja tulevaisuus (OKO)
Painopistealue, ala:
Kesto:
2012-2014
Projektipäällikkö: Kimmo Mäki
Kotisivu:
Kumppanit:
Hämeen Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoittaja: Jenny ja Antti Wihurin rahasto