Olet täällä

Mobiilisti

Mobiilisti

Projektin tavoitteena on selvittää millaisia työvälineitä ja ympäristöjä mobiili oppija tarvitsee oman oppimisensa tukemiseen ja osoittamiseen. Projekti testaa, pilotoi ja edistää mobiilien hyödyntämistä ajasta ja paikasta riippumattomassa opetuksessa ja laajentaa oppimisympäristöä pois luokkahuoneesta. Testausten avulla mallinnetaan pedagogisesti mielekkäät toimintakonseptit, jossa koko prosessi voidaan toteuttaa mobiililla. Mobiileja hyödyntämällä rakennetaan just-in-time opetuksen ja ohjauksen menetelmiä, joissa kuhunkin oppimistilanteeseen saadaan tukea ja tarvittavaa tietoa.

Mobiilien laitteiden ja ohjelmien avulla opiskelijan osaaminen voidaan helpolla ja mielekkäällä tavalla tehdä näkyväksi. Tallennettuihin oppimistilanteisiin voidaan palata oppimistulosten arvioinnin näkökulmasta. Projekti tuottaa malleja laitteiden ja ohjelmien käyttöönottoon ja tukee opettajien työtä uusilla menetelmillä. Verkoston ja erilaisten toimintamallien avulla käyttäjät saavat tietoa, mistä ja miten voivat hakea apua.

Projektin avulla luodaan oppilaitoksiin uutta osaamista mobiilien hyödyntämiseen.

 

Mobiilisti-hanke, osatoteuttajat

Hankkeen nimi: Mobiilisti
Painopistealue: Digitaalisen liiketoiminnan ja yrittäjyyden uudet ratkaisut

Koordinaattori: Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö HAAGA-HELIAssa: Ismo Harjunmaa

Kesto: 2011-2014
Kotisivu: http://mobiilisti.blogspot.fi/
Kumppanit: Hämeen ammattikorkeakoulu, Omnia, Edupoli, HAAGA-HELIA, Hämeen ammattioppilaitos
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto