Olet täällä

LeWiCo - Learning with Companies

LeWiCo - Learning with Companies

LeWiCo (Learning with companies) -hankkeen idea lähti tarpeesta luoda ymmärrys siitä, missä mennään työssäoppimisen osalta Pohjoismaissa, minkälaisia toteutuksia, malleja ja yhteistyön muotoja on käytössä ja mitä uutta tällä saralla voisi tehdä.

Hankkeen aikana on tutustuttu olemassa oleviin pohjoismaisiin työssäoppimisen malleihin, luotu yhteinen toteutus sekä edistetty työssäoppimisen ”pohjoismaista” pedagogiikkaa mm. konferenssiesitysten ja videon kautta. Suunnitteilla on myös julkaisu. Hankkeessa on mukana toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksia sekä opettajakorkeakouluja ja kumppaneita kolmesta maasta (Norja, Viro ja Suomi), mikä on tuonut sekä haasteita että monimuotoisuutta.

Yhteinen tutkimuskohde löytyi matkailusta ja kylpyläyritysten digitaalisesta markkinointiviestinnästä. Syksyllä 2013 toteutetimme projektin, johon osallistui 40 opiskelijaa kaikista kuudesta oppilaitoksesta, viisi ohjaajaa ja yrityksiä. Kolmen viikon ajan opiskelijaryhmät tutkivat kylpylöiden digitaalista viestintää: tunnistivat hyviä videoita, verkkosivuja, artikkeleita ja blogeja. Löydösten julkaisuun ja kommentointiin käytettiin Facebook-ryhmää. Ryhmän jäsenet analysoitavat toistensa postauksia esimerkiksi innovatiivisuuden, tarinan, moniaistisuuden ja huumorin näkökulmista. Lopputuotoksena opiskelijat tekivät muun muassa yhteisvideon.

 

 

Hankkeen nimi: Learning with Companies (LeWiCo)
Painopistealue, ala: Oppimisen uudet ratkaisut, yritysyhteistyö

Koordinaattori: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektipäällikkö: Annica Isacsson

Kesto: 2012 - 2015
Kotisivu:
Kumppanit:
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Etterstad videregaaende skole, Võru County Vocational Training Centre, Department of Vocational Teacher Education, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Rahoittaja: NordPlus, Horizontal