Olet täällä

E-DECO - Developing teachers' skills on coaching, e-environments and entrepreneurship

E-DECO - Developing teachers' skills on coaching, e-environments and entrepreneurship

Myös ammattiin vastavalmistuneiden nuorten yrittäjyyttä ja yrittäjyysosaamista tarvitaan Euroopan nykyisen talouskriisin kohtaamisessa. Tässä tavoitteessa opettajat ovat avainasemassa: he voivat kannustaa ja ohjata oppilaitaa yrittäjyyden ensi askeleilla.

Henkilökohtainen valmennuksellinen lähestymistapa orastavan yrittäjyyden alkumetreillä on tärkeää. Se varmistaa hyvän alun ja auttaa minimoimaan riskit. Tieto- ja viestintäteknologiat mahdollistavat tehokkaammat valmennusmenetelmät ja lisäävät valmentavan opetuksen saavutettavuutta esim. etäopetuksen keinoin.

E-DECOn tavoitteena on:

1.edistää ja siirtää olemassa olevia innovatiivisia yrittäjyysvalmennuksen oppimismenetelmiä ja opetusosaamista ammatillisten opettajien kentässä.

2.edistää e-ympäristössä tapahtuvaa valmennusta tässä samassa kontekstissa.

Hankkeessa hyödynnetään kahden aikaisemman Lifelong Learning Programme -hankkeen, Entre–Coach:in ja BeSTrain:in, tuloksia.

Hankkeen keskeiset kohderyhmät ovat ammatillista koulutusta antavat opettajat viidessä partnerimaassa. Hankkeen aikana koulutetaan 10 opettajien treenaajaa, sekä 50 opettajaa. Toissijaisena kohderyhmänä ovat yrityksen perustamista harkitsevat opiskelijat, jotka hyötyvät opettajiensa uudesta e-valmennusosaamisesta. Hankkeen tavoitteen on luoda pohja, jonka avulla toiminta jatkuu hankeen loputtua.

Hankkeen nimi: Developing teachers' skills on coaching, e-environments and entrepreneurship

Koordinaattori: HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö: Annariikka Martikainen-Rodriguez

Verkkosivu: http://www.e-deco-project.eu/

Kumppanit:
Politeknika Ikastegia Txorierri, Espanja
Marijampoles Profesinio Rengimo Centras, Liettua
Norton Radstock College, Iso-Britannia
Landstede, Hollanti
Rahoittaja: EU Life Long Learning Programme