Olet täällä

KV-metro

KV-metro

 - Metropolialueen kansainvälistyvä liiketoiminta, monikulttuurinen työelämä ja ammattikorkeakoulujen vastavuoroiset TKI-vaihdot

Hankkeen tavoitteena on edistää TKI-hankkeiden avulla metropolialueen yritysten kansainvälistymistä, opiskelijoiden (erityisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden) työllistymistä työelämävalmiuksien kehittymisen, työyhteisöjen kulttuurisensitiivisyyden sekä yrittäjyyden kautta, sekä kehittää henkilöstövaihdon toimintamalleja, jotka edesauttavat henkilöstön ja yritysten TKI-yhteistyötä osaamisenvaihtoa sekä kansainvälistymistä yrityksissä, järjestöissä sekä julkisella sektorilla.

HAAGA-HELIAlla, Metropolialla sekä Diakilla on olemassa olevia malleja, joita tämän hankkeen kautta kehitetään, vakiinnutetaan toimintamalleiksi ja levitetään kansallisesti koko amk-sektorille. Hankkeen avulla syvennetään kumppanitoimintaa sekä aluekehitystä pitkäkestoisen ja tavoitteellisen yritysyhteistyön kautta samalla edistäen työllisyyttä metropolialueella. 

Tulokset: Hankkeen avulla edistetään ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kehittymistä, osaamisen lisääntymistä sekä yhteistyön kehittymistä uudelle tasolle. Hankkeessa luodaan uudistettuja käytäntöjä TKI-henkilövaihtoihin samalla kun syvennetään pitkäaikaisia yrityskumppanisuhteita kotimaassa ja ulkomailla.

Hankkeen nimi: Metropolialueen kansainvälistyvä liiketoiminta, monikulttuurinen työelämä ja ammattikorkeakoulujen vastavuoroiset TKI-vaihdot
Painopistealue: Muut strategiset hankkeet

Koordinaattori: HAAGA-HELIA
Projektipäällikkö: Sakariina Heikkanen

Kesto: 1.12.2013 – 31.12.2015
Kumppanit: Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: OKM