Olet täällä

Yritys Hyvä 10

Yritys Hyvä 10

Yritys Hyvä 10 -projektissa kehitetään tukimekanismeja, osaamista ja koulutusta, joilla lisätään omaehtoisen yrittäjyyden kautta tapahtuvaa työllistymistä ICT-alalle. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat nuoret ammattikorkeakoulusta vastavalmistuvat sekä ikääntyneet (+50 v.) ICT-alan ammattilaiset, jotka ovat työttömyysuhan alla tai ovat juuri jääneet työttömäksi. Erityisen huomion kohteena ovat eri sukupolvien välisen yrittäjyyden haasteet ja tätä yhteistyötä tukevien rakenteiden ja prosessien kehittäminen. Hankkeessa HAAGA-HELIAn yhteistyökumppanina ja hankkeen osatoteuttajana toimii Työterveyslaitos.

Keskeiset toimenpiteet ovat
1. Yli 50-vuotiaiden ICT-alan osaajien osallistaminen hankkeeseen
2. Yrittäjäksi aikovien opetus, ohjaaminen ja tukeminen yrittäjyyden alkutaipaleella
3. Uraohjausmenetelmien kouluttaminen HAAGA-HELIAn henkilöstölle
4. Start-up-toiminnan ohjauksen ja tuen käynnistäminen ja nivominen osaksi AMK:n opetusta
5. Yrittäjähenkisten osaajien verkostoitumisen tukeminen ja yhteensaattaminen yritysalkujen synnyttämiseksi
6. Yhteiskehittelyn ja yrittäjämäisen työskentelyn tukeminen ja kaupallistamismahdollisuuksien kartoitus osana Softala- ja Softala Innovations -projekteja

Lue lisää hankkeesta täältä.

Hankkeen nimi: Yritys Hyvä 10

Projektipäällikkö: Teemu Patala
 
Kesto: 1.1.2014 - 31.12.2014
Rahoittaja: Uudenmaan ELY-keskus, Manner-Suomen ESR-ohjelma