Olet täällä

Kulttuuriyrittäjyys

Kulttuuriyrittäjyys

Projektin ensisijaisena tulostavoitteena on edistää kulttuurialan toimijoiden ja toimittajien liiketoimintaosaamista niin, että he pystyvät paremmin työllistymään joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai esimerkiksi osuuskuntatoiminnan puitteissa. Uusien mikroyritysten syntyminen alalle luo uutta ja monipuolista tarjontaa. Tavoitteena on löytää toimintamalleja, joilla helpotetaan alan toimijoiden usein hankalaksi kokemien asioiden, kuten esimerkiksi taloushallinnollisten asioiden hoitamista.  Koska suurin osa kohderyhmien jäsenistä toteuttaa ammattiaan muodossa tai toisessa, kysymys ei ole useinkaan kokonaan uusien työpaikkkojen luomisesta, vaan parempien edellytysten luomisesta työtilaisuuksien hankkimiselle ja ansiotason parantamiselle.

Keskeiset toimenpiteet ovat

1. räätälöidyt koulutustilaisuudet eri kohderyhmille
2. työpajatoiminta liiketoiminnan kehittämiseksi
3. ns. klinikkatoiminta eli mm. yksinyrittäjien yksilöllinen neuvonta
4. sosiaalisen median hyödyntäminen esim. keskustelussa ja verkostoitumisessa

 

Hankkeen nimi: Kulttuuriyrittäjyys

Projektipäällikkö: Jorma Ikonen

Kesto: 1.1.2013 - 31.12.2014
Kotisivu: www. kulttuuriyrittajyys.fi
Rahoittaja:
Uudenmaan ELY-keskus, Manner-Suomen ESR-ohjelma